LIS – Logistiek & Transport Lexicon

De logistieke en transportsector wordt gekenmerkt door complexe en uiteenlopende procedures en processen en door tal van logistieke termen waarvan de precieze betekenis en relevantie soms onbekend of onduidelijk is. In ons LIS Logistik & Transport Lexicon bundelen we theoretische achtergrondkennis en informatie over technische termen, processen, afkortingen en regels.

We zouden het op prijs stellen als u ons lexicon Logistiek & Transport zou kunnen gebruiken om u te informeren en te oriënteren.