DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

De afkortingen DIN EN ISO 9001 staan voor verschillende toepassingsgebieden van deze norm. DIN staat voor Duits Instituut voor Normalisatie, EN voor Europese Norm en ISO voor International Organization for Standardization. DIN EN ISO betekent dus dat de norm wordt erkend zowel in Duitsland, in Europa, als internationaal. 9001 beschrijft de thematische inhoud van de norm – 9001 behandelt “Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen”. Normen die betrekking hebben op andere gebieden hebben andere nummers. De volledige benaming is DIN EN ISO 9001:2015. 2015 geeft informatie over de revisieversie van de norm en daarom is de laatste revisie in 2015 uitgevoerd. DIN EN ISO 9001:2015 is de huidige versie van de norm.

DIN EN ISO 9001 is bijzonder relevant omdat tal van instellingen zich volgens deze norm hebben laten certificeren. Organisaties en bedrijven uit de industrie, het bedrijfsleven en de dienstensector kunnen het DIN EN ISO 9001-certificaat behalen. De ISO 9001-norm beschrijft hiervoor de eisen voor effectief kwaliteitsmanagement in een bedrijf om met succes gecertificeerd te worden.

Daartoe moeten verantwoordelijkheden en bevoegdheden, structuren en workflows op bindende en transparante wijze worden geregeld en gedocumenteerd in proces- en procedurevoorschriften. Deze QM-documentatie vormt de kern van het kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001.

DIN EN ISO 9001 omvat de volgende inhoud:

  1. Toepassingsgebied (Scope)
  2. Normatieve verwijzingen
  3. Definities
  4. Context van de organisatie
  5. Leiderschap
  6. Planning
  7. Ondersteuning
  8. Uitvoering
  9. Evaluatie
  10. Verbetering

Certificering volgens DIN EN ISO 9001

De certificering kan vervolgens worden aangevraagd bij een geaccrediteerde certificeringsorganisatie. Deze organisatie controleert op basis van de QM-documentatie en een certificeringsaudit of het kwaliteitsmanagement van het bedrijf of de organisatie voldoet aan de eisen van de huidige DIN EN ISO 9001-norm. Indien tijdens het auditproces afwijkingen van de norm worden geconstateerd, wordt de organisatie in eerste instantie geacht niet in aanmerking te komen voor certificering totdat de afwijkingen zijn gecorrigeerd. De audit kan dan worden hervat. Als het definitieve auditrapport positief is, kan de certificering worden toegekend.

Een certificering in kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001 is een erkend bewijs van bekwaamheid en prestatievermogen voor bedrijven van elke omvang en elke bedrijfstak. Soepele processen en procedures die zo goed mogelijk op elkaar aansluiten zijn van bijzonder belang in de logistiek. Kwaliteitsmanagement optimaliseert processen, fouten worden vermeden en prestaties worden verhoogd. In het algemeen kan een groter concurrentievermogen en meer klanttevredenheid worden bereikt.

Terug