Intermodaal transport

Intermodaal vervoer verwijst naar een vervoersketen waarin twee of meer vervoerswijzen worden gebruikt, waarbij de vervoerde goederen zelf niet worden overgeladen, maar alleen de laadeenheid de vervoerswijze verandert. De in het intermodale vervoer gebruikte laadeenheden zijn met name containers of wissellaadbakken. Maar ook piggybacktransport, waarbij bijvoorbeeld de vrachtwagen inclusief de lading verder per spoor wordt vervoerd, is inbegrepen.

Gestandaardiseerde laadeenheden in intermodaal vervoer

Door de standaardisatie van containers als wereldwijd gebruikte laadeenheden is de focus verschoven naar de gehele intermodale transportketen en is de individuele transportmodus naar de achtergrond verdwenen. De meeste verzenders en geadresseerden beschikken zelf niet over de nodige infrastructuur, zoals een havenfaciliteit of een directe aansluiting op het spoorwegnet, en zijn daarom afhankelijk van feederdiensten. Een vrachtwagen brengt bijvoorbeeld een container naar een overslagterminal, waar de container wordt geladen op een binnenvaartschip dat de zeehaven aandoet, waar de container vervolgens wordt geladen op een containervrachtschip. In de haven van bestemming wordt de container vervolgens op het spoor geladen en bij de ontvanger afgeleverd en daar gelost.

Multimodaal en gecombineerd vervoer

Multimodaal vervoer verwijst naar een transportketen waarin goederen worden vervoerd met behulp van twee of meer vervoerswijzen. In dit geval kunnen de goederen zelf echter ook los van de laadeenheid worden behandeld wanneer van modus wordt gewisseld. Gecombineerd vervoer is een subvorm van intermodaal vervoer. In het gecombineerd vervoer worden ook twee of meer vervoersmodaliteiten gebruikt met een verandering van laadeenheid binnen de vervoersketen. Het hoofdgedeelte is hier echter beperkt tot het spoorvervoer en het vrachtvervoer per schip/zee. Het voor- en natransport vindt plaats op de weg en moet zo kort mogelijk worden gehouden.

Voor- en nadelen van intermodale vervoerswijzen

Intermodaal vervoer, met name gecombineerd vervoer met de korte afstanden over de weg in vrachtwagens, wordt nu ook gebruikt als een middel om de milieuvervuiling te verminderen en de congestie op de wegen en snelwegen te verlichten. Idealiter wordt elk transportmiddel gebruikt volgens de voordelen ervan en om het transportprobleem zo goed mogelijk op te lossen. Schepen vervoeren grote hoeveelheden met een gunstig energieverbruik, maar hebben een slechte Co2-balans. Vrachtwagens zijn zeer flexibel, maar zijn door hun lage laadvermogen in grote hoeveelheden nodig. Ze vormen dan ook een bijzondere belasting voor het wegverkeer en zijn steeds vaker betrokken bij ernstigere ongevallen. De spoorwegen vervoeren grote hoeveelheden op een relatief energiezuinige manier, maar zijn gebonden aan het minder dichte spoorwegnet. Vliegtuigen scoren punten voor snelheid over lange afstanden, maar zijn beperkt in volume en luchtvracht is onderworpen aan tijdrovende controles.

Terug