RFID

RFID staat voor de afkorting van Radio Frequency Identification. Het wordt gebruikt voor de unieke contactloze identificatie en lokalisatie van goederen of zelfs levende wezens, zoals chips voor huisdieren.

Met één zender en één ontvanger maakt RFID een automatische, elektronische data-acquisitie met behulp van elektromagnetische golven mogelijk. De zendereenheid is de transponder, die de bijbehorende identificatiecode bevat. Met een RFID-lezer, de lezer, kan deze code worden gelezen. De RFID-gegevens zijn geïntegreerd in magazijn-/goederenbeheersystemen.

RFID-systemen

De gegevens worden opgeslagen op een elektronische gegevensdrager. Zowel de gegevensuitwisseling als de energievoorziening van de gegevensdrager vindt plaats door middel van magnetische of elektromagnetische velden. De zendunit, de transponder, is bevestigd aan het te identificeren object en bestaat uit deze drie basiscomponenten:

  • Antenne
  • Microchip
  • opslag

Het geheugen van de RFID-transponder kan ten minste één keer worden geschreven met de gegevens die bedoeld zijn voor identificatie. Als er herschrijfbare geheugens in de transponder worden gebruikt, kunnen daar nieuwe gegevens worden geladen.

Functionaliteit van RFID

De gegevensoverdracht tussen RFID-transponder en -lezer is gestandaardiseerd en meervoudig. De lezer genereert een hoogfrequent elektromagnetisch veld waaraan de transponder wordt blootgesteld. De antenne van de RFID-zendereenheid ontvangt deze hoogfrequente energie en dient als voeding voor de chip en activeert deze. De chip verwerkt vervolgens de aanvraag van de lezer en stuurt vervolgens de gevraagde informatie, die in het geheugen is opgeslagen, terug naar de lezer.

RFID-systemen verschillen in bereik, functionaliteit en uiterlijk, afhankelijk van de opstelling. Naast het taggen van goederen wordt RFID dus vaak gebruikt bij rekken, voor toegangsbeveiliging bij persoonlijke vergrendelingen of poortingangen.

RFID in de logistiek

Logistieke processen kunnen worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd door RFID-technologie en de daaruit voortvloeiende uitwisseling van informatie. In de materiaalstroom kunnen de gegevens rechtstreeks naar de aangesloten logistieke systemen worden verzonden. In het tijdperk van digitalisering staat de controle, tracking en tracing van goederen steeds meer centraal en hier speelt RFID zijn voordelen uit, vooral in vergelijking met de barcode. Dit komt omdat de gegevensuitwisseling tussen RFID-systemen en systemen op hoger niveau direct en dynamisch is.

Terug