Data Privacy

Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing op alle wereldwijde websites van LIS GmbH en haar dochterondernemingen, verder te noemen LIS.
LIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LIS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LIS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LIS BV op via info@lisbv.nl.

De websites www.lisbv.nl en www.lis.eu zijn websites van LIS GmbH. U kunt LIS GmbH bereiken via:

LIS GmbH
Hansaring 27, 48268 GREVEN (D)
0049-257192901
info@lis.eu

Of via de Nederlandse vestiging LIS BV:

Postadres:                                                                                                                       Postbus 11, 8060 AA  Hasselt
Vestigingsadres:                                                                                                          De Pol 2, 8061 BK  Hasselt
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:    08220004
Telefoon:                                                                                                                         0541 – 200 222
E-mailadres:                                                                                                                   info@lisbv.nl

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken
Markus Strauss
tacticx Consulting GmbH
Walbeckerstraat 53
47608 Geldern
E-mail: datenschutz@lis.eu

Wanneer u gebruik maakt van een aanbod van LIS Logistische Informationssysteme GmbH (hierna LIS GmbH genoemd), bijvoorbeeld het gebruik van onze websites, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en alleen voor het doel dat wij u bij het verzamelen van de gegevens hebben meegedeeld. Onze normen voor de verwerking van uw gegevens zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO), de Federale Wet Gegevensbescherming (BDSG) en de andere toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming.

1. Terbeschikkingstelling van de websites

Telkens wanneer u onze websites bezoekt, worden een aantal algemene gegevens en informatie, waaronder persoonsgegevens, door onze systemen verzameld. De volgende gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van onze server:
§ IP-adres (indien van toepassing, in geanonimiseerde, verkorte vorm).
§ Datum en tijdstip van het verzoek (tijdstempel)
§ Details van het verzoek en bestemmingsadres (protocolversie, HTTP-methode, referer, UserAgent string)
§ Naam van het opgehaalde bestand en hoeveelheid overgedragen gegevens (opgevraagde URL incl. querystring, grootte in bytes)
§ Bericht dat aangeeft of het verzoek succesvol was (HTTP-statuscode)
§ Website waar het verzoek vandaan kwam
§ Gebruikte browser of app
§ Besturingssysteem en zijn interface
§ Taal en versie van de browsersoftware

Bij de verwerking van deze gegevens trekken wij geen conclusies over uw persoon. Er is geen sprake van een persoonlijke evaluatie, noch van een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden of profilering.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f DS-GVO. De verwerking van de gegevens is technisch verplicht om onze websites te kunnen aanbieden en om de stabiliteit en de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Dit is ook ons rechtmatig belang. Er is geen mogelijkheid om onze websites te gebruiken zonder een dergelijke verwerking van gegevens, d.w.z. dat u geen mogelijkheid hebt om bezwaar te maken.
Uw gegevens worden gewist zodra u onze websites verlaat en de desbetreffende sessie is beëindigd. Uw IP-adres wordt uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website gewist.

2. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies worden op uw computer opgeslagen en van daaruit naar onze websites verzonden. Een cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee uw webbrowser op unieke wijze kan worden geïdentificeerd wanneer u onze webpagina’s opnieuw bezoekt.

Wij maken onderscheid tussen noodzakelijke cookies (paragraaf 2.1), comfort cookies (paragraaf 2.2) en cookies voor gebruiksanalyse (paragraaf 2.3).

U kunt de afhandeling van cookies in uw browser zelf configureren. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. U kunt cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze websites worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk alle functies in hun volle omvang te gebruiken. Meer informatie kunt u vinden op de websites van uw respectieve browserprovider:
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectlocale=de&redirectslug=remove-cookies-loose-data-from-websites

Safari
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/

2.1 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking van onze websites. Sommige noodzakelijke cookies zorgen voor de technische stabiliteit van onze websites en maken veiligheidsgerelateerde functionaliteiten mogelijk. Het gebruik van bepaalde functies, zoals ons winkelwagentje of ons contactformulier, wordt ook alleen mogelijk gemaakt door noodzakelijke cookies. Er is geen mogelijkheid om onze websites te gebruiken zonder een dergelijke verwerking van gegevens, d.w.z. dat u geen mogelijkheid hebt om bezwaar te maken.

Wij gebruiken dit soort cookies om de veiligheid en de functionaliteit van onze websites en aangeboden webtoepassingen te verbeteren. Noodzakelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens, d.w.z. er worden geen IP-adressen of andere gegevens verzameld die tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Wij gebruiken de hieronder vermelde noodzakelijke cookies:

Cookie: pll_language
Provider: WP Syntex
Doel: Registreert taalvoorkeur
Verwijderingsperiode: 1 jaar
Type: SSL

Cookie: newsletter_popup_disabled
Provider: LIS GmbH
Doel: De gebruiker wordt via een pop-up een abonnement op een nieuwsbrief aangeboden. De cookie slaat de status op: De gebruiker heeft de pop-up weggeklikt. Daarna zorgt de cookie ervoor dat de pop-up gedurende 24 uur niet meer wordt weergegeven.
Verwijderingsperiode: 24 uur
Type: SSL

Cookie: borlabs-cookie
Aanbieder: borlab
Doel: beschikbaarstelling van de website in overeenstemming met de DSGVO
Verwijderingsperiode: 1 jaar
Type: SSL

De verwerking van persoonsgegevens met behulp van noodzakelijke cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO.

Met het gebruik van technisch noodzakelijke cookies beogen wij het gebruik van onze websites voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze websites kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. Ook in deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang besloten.

Wij gebruiken uw via technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens niet om gebruikersprofielen op te stellen.

2.2 Cookies voor gebruiksanalyse

Cookies voor gebruiksanalyse stellen ons in staat te analyseren hoe u onze websites gebruikt. Deze cookies stellen ons in staat de doeltreffendheid van onze websites te testen en fouten op te sporen. Daarnaast verschaffen deze cookies inzichten voor het optimaliseren van onze diensten en voor webanalyses. Wij gebruiken de hieronder vermelde cookies voor gebruiksanalyse:

Gereedschap: _gat
Provider: Google (Google Analytics)
Doel: Analyse van het gebruik
Opslagduur: Zitting
Type: HTTP

Gereedschap: _ga
Provider: Google (Google Analytics)
Doel: Bereik meten
Bewaartermijn: 2 jaar
Type: http

Gereedschap: _gid
Provider: Google (Google Tag Manager)
Doel: Bereik meten
Bewaartijd: 1 dag
Type: HTTP

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor gebruiksanalyse is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO.

2.3 Verlening van externe diensten

2.3.1 Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die een evaluatie van uw gebruik van onze websites (met inbegrip van uw IP-adres) mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google, mogelijk in de VS of in een ander derde land, en daar opgeslagen. Voor meer informatie kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op onze websites geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden, zodat een verwijzing naar een persoon kan worden uitgesloten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO.

Recht van herroeping

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, hebt u de mogelijkheid om Google Analytics in uw browserinstellingen volledig uit te schakelen (zie punt 2 hierboven). De gegevensverwerking door Google kan ook worden verhinderd door een browser add-on te gebruiken om Google Analytics te deactiveren. Meer informatie en de add-on zijn te vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

In dat geval is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig voor u beschikbaar zijn.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze websites niet of niet in volle omvang kunt gebruiken.

2.3.2 Google Ads / Adwords / Conversation Tracking

Onze websites maken gebruik van Google Ads en, binnen het kader van Google AdWords, van conversion tracking, een analysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).
Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Dankzij deze evaluaties kunnen wij nagaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclametools; in het bijzonder kunnen wij u aan de hand van deze informatie niet identificeren. Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO.
Herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, hebt u de mogelijkheid om Google Ads in uw browserinstellingen te deactiveren (zie punt 2 hierboven). Bovendien heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google door de instellingen te maken die u wenst op www.google.de/settings/ads.

 

In dat geval is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig voor u beschikbaar zijn.

Meer informatie over de gegevensbescherming door Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.
Herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, hebt u de mogelijkheid om Google Remarketing in uw browserinstellingen volledig uit te schakelen (zie punt 2 hierboven). Bovendien heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google door de door u gewenste instellingen te maken op ww.google.de/settings/ads.

 

In dat geval is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig voor u beschikbaar zijn.

Meer informatie over de gegevensbescherming door Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze websites niet of niet in volle omvang kunt gebruiken.

3. Integratie van externe diensten

Integratie van Google-diensten
Wij hebben de volgende diensten van de provider Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, in onze websites geïntegreerd. In het kader van deze diensten kan Google persoonsgegevens over u verwerken. Het valt niet uit te sluiten dat Google de informatie ook doorgeeft aan een Amerikaanse server. Google heeft zich verbonden tot naleving van het EU-VS Privacy Shield Framework, voor meer informatie kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

Wij hebben geen invloed op hoe en welke persoonsgegevens Google van u verwerkt. In overeenstemming met het privacybeleid van Google kunnen, afhankelijk van de respectieve Google-dienst, de volgende persoonsgegevens worden verwerkt (https://policies.google.com/privacy?gl=de#infocollect)
§ gegevens over de apps, browsers en apparaten die u gebruikt bij het openen van Google-services
§ Unieke identificatoren, uw browsertype en -instellingen, uw toesteltype en -instellingen, besturingssysteem, mobiele netwerkinformatie (naam mobiele provider, telefoonnummer, versienummer van de app).
§ Gegevens over de interactie tussen uw apps, browsers en apparaten en Google-services (bijv. IP-adres, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum, tijd en verwijzende URL van uw verzoek).
§ Activiteitsgegevens (bv. termen waarnaar u zoekt, video’s die u bekijkt, inhoud en advertenties die u bekijkt en waar interactie mee is).
§ Locatiegegevens.

Voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt van websites die Google-services bevatten, kunt u terecht op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.

Doel en omvang van de gegevensverwerking door Google, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de. Informatie over uw privacy-instellingen vindt u op https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

3.1 Google Web Fonts

Wij gebruiken Google Web Fonts om onze inhoud correct en op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven in alle browsers. Wanneer u onze websites bezoekt, laadt uw browser de door Google ter beschikking gestelde weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven. Daartoe maakt de browser die u gebruikt een verbinding met de servers van Google, die Google meedeelt dat onze webpagina’s via uw IP-adres zijn opgeroepen. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt. In dit geval kan niet worden uitgesloten dat Google de informatie ook doorgeeft aan een Amerikaanse server.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO.
Herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Web Fonts, heeft u de mogelijkheid om Google Web Fonts volledig uit te schakelen. Om dit te doen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browserinstellingen deactiveren. In dat geval kunt u echter geen Google Web Fonts gebruiken en kan een standaardlettertype worden gebruikt.

Informatie en verdere aanwijzingen over de gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van Google-diensten vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring onder punt 3 “Integratie van Google-diensten”.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze websites niet of niet in volle omvang kunt gebruiken.

3.2 Google Maps

We gebruiken Google Maps. Google Maps is een kaartendienst die bedoeld is om het gemakkelijk te maken de plaatsen te vinden die wij op onze websites aangeven. Door het gebruik van Google Maps kunnen gegevens over uw gebruik van de Maps-functies van onze websites door Google worden verwerkt.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO.
Herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u de mogelijkheid om Google Maps in uw browserinstellingen uit te schakelen. In dat geval zult u echter niet langer gebruik kunnen maken van Google Maps en de kaartweergave.
Informatie en verdere details over de gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van Google-diensten vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring onder punt 3.1 “Integratie van Google-diensten”.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze websites niet of niet in volle omvang kunt gebruiken.

3.3 Youtube

Op onze websites hebben wij inhoud geïntegreerd via de videoplatformdienst YouTube. YouTube is een dienst die wordt aangeboden door YouTube LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
YouTube wordt geïntegreerd door de dienst op onze websites in te sluiten met behulp van een zogenaamd “iFrame”. Bij het laden van dit iFrame kan niet worden uitgesloten dat YouTube of Google uw persoonlijke gegevens verwerkt en doorgeeft aan een server in een derde land.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f DS-GVO. Wij integreren YouTube-inhoud op onze websites om verschillende video’s direct voor u beschikbaar te maken op onze websites, zonder dat u de inhoud afzonderlijk op YouTube hoeft op te roepen. Zo kunnen wij ons aanbod optimaliseren en uw gebruikerservaring interessanter maken. Dit is ook ons rechtmatig belang.

Recht van verzet (art. 21 DS-GVO)

U hebt het recht om te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar datenschutz@lis.eu .

Vervolgens zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Informatie en verdere aanwijzingen over de gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van Google-diensten vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring onder punt 3.1 “Integratie van Google-diensten”.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze websites niet of niet in volle omvang kunt gebruiken.

3.4 Google Tag Manager

Op onze websites gebruiken wij Google Tag Manager van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Tag Manager implementeert tags en triggert andere tags. Wanneer een tag wordt geactiveerd, kan Google persoonlijke gegevens over u verwerken. Het valt niet uit te sluiten dat Google de persoonsgegevens ook naar een Amerikaanse server zal doorsturen. Nadere informatie is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.
In het bijzonder worden de volgende persoonsgegevens door de Google Tag Manager verwerkt:
Online-identificatiemiddelen (met inbegrip van cookie-identificatiemiddelen).
IP adres.
Meer informatie over de manier waarop Google gegevens gebruikt van websites waarop Google-diensten zijn geïntegreerd, is te vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.
Het doel van het gebruik van Google Tag Manager is het vereenvoudigen en verduidelijken van de integratie van verschillende codes en diensten en het optimaliseren van de laadtijden van verschillende diensten. Als u individuele trackingdiensten hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering van kracht voor alle betrokken trackingtags die zijn geïntegreerd door de Google Tag Manager.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google en over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de. Informatie over uw privacy-instellingen vindt u op https://safety.google/privacy/privacy-controls/.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO.

Onttrekkingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, hebt u de mogelijkheid om Google Tag Manager in uw browserinstellingen te deactiveren (zie punt 2 hierboven). In dat geval is het mogelijk dat niet alle functies van onze websites volledig voor u beschikbaar zijn.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze websites niet of niet in volle omvang kunt gebruiken.

4. Contact opnemen

U heeft verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen.

4.1 Omvang van de gegevensverwerking

4.1.1 Contactformulieren

Er zijn contactformulieren op onze websites die u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen. Uw persoonsgegevens die met het formulier worden doorgegeven, worden door ons opgeslagen. Welke gegevens worden verwerkt, is te zien aan de respectieve invoerformulieren. In de formulieren worden alleen die velden als verplicht veld aangegeven die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van het desbetreffende aanbod.

4.1.2 Andere contactmogelijkheden

Wij hebben op onze websites verschillende mogelijkheden voor u om contact met ons op te nemen (e-mail, post, telefoon en fax). In dat geval slaan wij uw persoonsgegevens op die ons in verband met het contact zijn meegedeeld (bv. e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, of andere persoonsgegevens die uit de inhoud voortvloeien).

4.2 Rechtsgrondslag

Indien de persoonsgegevens worden doorgegeven in het kader van de verzending van een algemene aanvraag of een e-mail, is art. 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO de rechtsgrondslag. Indien uw contact verband houdt met een contract of een precontractueel contact is, is Art. 6 para. 1 lit. b DS-GVO de wettelijke basis. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens Art. 6 para. 1 lit. f DS-GVO. Het is ons rechtmatig belang om uw verzoeken om contact te verwerken.

Recht van verzet (art. 21 DS-GVO)

U hebt het recht om te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar datenschutz@lis.eu.

Wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet verder verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

4.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de behandeling van uw contactverzoek. De gegevens zullen uitsluitend voor dit doel worden verwerkt. Uw gegevens zullen in dit verband niet aan derden worden doorgegeven.

4.4 Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

Na de volledige verwerking van de contactaanvraag, beperken wij uw gegevens voor verdere verwerking. Uw gegevens zullen worden gewist na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u ons contactformulier niet of niet volledig kunt gebruiken, of dat u geen contact met ons kunt opnemen.

5. Nieuwsbrief

Op onze websites is er de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief.

5.1 Omvang van de gegevensverwerking

In het geval van een abonnement op onze nieuwsbrief worden in elk geval de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:
§ Salutation
§ Voornaam
§ achternaam
§ E-mail adres
§ Bedrijf (niet verplicht)
§ Toestemming voor marketing via e-mail (selectievakje)
§ IP-adres van de oproepende computer
§ Datum en tijdstip van verzending.

Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt verkregen tijdens het registratieproces. Wij beveiligen de registratie door middel van een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Op die manier zorgen wij ervoor dat het e-mailadres dat in verband met de inschrijving op de nieuwsbrief is opgegeven, ook werkelijk aan u wordt toegewezen. Nadat u uw vereiste gegevens (naam, e-mailadres) in de respectievelijke invoermaskers hebt ingevoerd, ontvangt u een geautomatiseerde e-mail met een activeringslink. Door de link te bevestigen, hebt u zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Onze promotie-e-mails bevatten zogenaamde trackingpixels. Dit zijn miniatuurafbeeldingen die zijn ingebed in e-mails die via HTML-formaat worden verzonden om logbestandregistratie en statistische logbestandanalyse mogelijk te maken.  Met de embedded pixel kunnen wij zien of en wanneer u onze promotie-e-mail hebt geopend en welke links in de e-mail door u zijn opgeroepen. Het doel hiervan is onze online marketingcampagnes te optimaliseren.

5.2 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO.

5.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van de inschrijving op de nieuwsbrief. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel verwerkt. Wij delen uw gegevens met onze dienstverlener Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) voor zover dit wettelijk is toegestaan. Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://mailchimp.com/legal/.

5.4 Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

.
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw inschrijving op onze nieuwsbrief.

Terugtredingsrecht

.
U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst in te trekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link in elke mail om uw abonnement te beëindigen.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van deze gegevens kan er echter toe leiden dat u zich niet op onze nieuwsbrief kunt abonneren.

6. Toepassing

Op onze website informeren wij u over onze vacatures. U kunt naar een vacature solliciteren via een van de genoemde contactkanalen (zie punt 4).

6.1 Omvang van de gegevensverwerking

Om aan de sollicitatieprocedure te kunnen deelnemen, is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt die zijn ontleend aan de documenten die u ons hebt verstrekt, zoals uw sollicitatiebrief, CV, pasfoto, getuigschriften of andere bewijzen van beroepskwalificaties. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit persoonlijke basisgegevens zoals voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres, alsmede gegevens met betrekking tot uw onderwijs- en/of beroepsachtergrond zoals school- en werkcertificaten, gegevens over opleiding, stages of vorige werkgevers. Voor de behandeling van aanvragen beperken wij ons tot de informatie die u rechtstreeks verstrekt. Dit kan ook informatie omvatten die u hebt verstrekt in professionele onlinenetwerken of op arbeidsbeurzen.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

6.2 Rechtsgrondslag

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 88 (1) DS-GVO in combinatie met. § SECTIE 26 BDSG.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatie worden verstrekt, worden door ons uitsluitend verwerkt met het oog op de selectie van sollicitanten.

6.4 Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

Indien de sollicitatie tot een arbeidsverhouding leidt, worden uw persoonsgegevens in het personeelsdossier opgenomen.

In geval van afwijzing van een sollicitatie worden de gegevens zes maanden na de afwijzing door ons gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens in onze sollicitantenpool op te nemen. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO. U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven, te allen tijde intrekken.

Recht van herroeping

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar datenschutz@lis.eu .

In dat geval worden uw gegevens verwijderd uit ons bestand van sollicitanten.

7. Online aanwezigheid in de sociale media

Wij exploiteren online aanwezigheden op sociale netwerken en platforms (aanwezigheden in de sociale media). Op onze social media-presentaties publiceren en delen wij regelmatig inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen.
Met onze online aanwezigheid beogen wij doeltreffend met onze klanten en belangstellenden te communiceren en de presentatie van onze aanbiedingen te optimaliseren.

7.1 Omvang van de verwerking

Bij elke interactie op onze sociale media worden uw persoonsgegevens automatisch verzameld en opgeslagen door de exploitanten van het desbetreffende sociale netwerk voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. In dit verband kan niet worden uitgesloten dat de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan het onder meer moeilijker maken om de rechten van de betrokkene af te dwingen. Uit de verzamelde gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogeheten gebruiksprofielen opgesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de sociale netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor deze doeleinden worden cookies of soortgelijke technologieën die uw gebruiksgedrag registreren, op uw eindapparaat opgeslagen.

Wij verzamelen in het algemeen alle communicatie, inhoud en andere informatie die u met ons deelt wanneer u onze social media-presentaties bezoekt, zoals wanneer u iets post op een van onze social media-presentaties of ons privéberichten stuurt. Daarnaast kunnen wij, als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, uw openbare informatie zien, zoals uw gebruikersnaam, informatie in uw openbare profiel en inhoud die u deelt met een openbaar publiek.

De aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens op sociale netwerken worden in de eerste plaats bepaald door de exploitanten van de sociale netwerken. Meer informatie over de gegevensverwerking door de betreffende aanbieder en over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de mededelingen over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder:

Ø Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland): https://www.facebook.com/about/privacy/
Ø Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS):http://instagram.com/about/legal/privacy/
Ø Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg):https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

7.2 Analyse van het gebruik (pagina-inzichten)

Wij beheren een Facebook fanpagina (“Fanpagina”). In dit verband verstrekt Facebook ons zogenaamde “pagina-inzichten”. Bij elk van uw interacties met fanpagina’s registreert Facebook uw gebruiksgedrag door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Dit zijn geanonimiseerde statistieken die ons informatie kunnen geven over de interactie met onze berichten of andere inhoud. Een toewijzing aan uw persoon is niet mogelijk. Wij hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die door Facebook worden gebruikt om Page Insights te maken (“Page Insights Data”). De selectie en verwerking van Page Insights gegevens wordt uitsluitend door Facebook gedaan.

Met behulp van Page Insights krijgen wij inzicht in hoe u onze Fanpages gebruikt, welke interesses u heeft in onze Fanpages en welke onderwerpen en inhoud bijzonder populair zijn. Zo kunnen wij de activiteiten van onze fanpagina’s optimaliseren, bijvoorbeeld door bij de planning en selectie van onze inhoud beter in te spelen op de interesses en gebruiksgewoonten van ons publiek.
Wij en Facebook zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in verband met Page Insights. Daartoe hebben wij en Facebook een overeenkomst gesloten waarin is gespecificeerd welk bedrijf welke gegevensbeschermingsverplichtingen onder de GDPR vervult met betrekking tot de verwerking van Page Insights-gegevens.

U kunt de overeenkomst met Facebook hier bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Een samenvatting van de belangrijkste inhoud van deze overeenkomst (met inbegrip van een lijst van Page Views-gegevens) is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

7.3 Rechtsgrondslag van de verwerking

Indien de betreffende exploitant van het sociale netwerk u om toestemming voor gegevensverwerking vraagt, is artikel 6 (1) lit. a DS-GVO de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking. Anders is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder f), DS-GVO. Wij hebben een doorslaggevend legitiem belang bij een geoptimaliseerde presentatie van onze aanbiedingen en een doeltreffende communicatie met onze klanten en belangstellenden.

Onttrekkingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken met werking voor de toekomst. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens in het kader van het gebruik van onze sociale media, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking:

– Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

– Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

– Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

In geval van herroeping is het mogelijk dat niet alle functies van onze websites volledig voor u beschikbaar zijn.

Recht van verzet (art. 21 DS-GVO)

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar datenschutz@lis.eu.

Wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet verder verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Voor de verwerking van uw Page Insights-gegevens samen met Facebook zijn we met Facebook overeengekomen dat Facebook primair verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie aan u over de verwerking van uw Page Insights-gegevens en u in staat te stellen uw gegevensbeschermingsrechten op grond van de GDPR uit te oefenen (bijv. recht op bezwaar). Meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming in verband met Pagina-inzichten en hoe u deze rechtstreeks bij Facebook kunt uitoefenen, vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

U kunt uw rechten ook uitoefenen met betrekking tot verwerkingsactiviteiten die onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook betreffen, bijv. door een e-mail te sturen naar datenschutz@lis.eu. In dat geval sturen wij uw verzoek onverwijld door naar Facebook.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan er echter toe leiden dat u onze websites niet of niet in volle omvang kunt gebruiken.

8. Intern websitegebied/gebruikersaccount

8.1 Omvang van de gegevensverwerking

Op onze websites bieden wij u toegang tot ons afgeschermde interne website-gedeelte op http://ticket.winsped.de/Account/Register.aspx. Daartoe moet u zich registreren met een gebruikersaccount aan de hand van de toegangsgegevens die u op verzoek worden toegewezen.

Uw persoonsgegevens die in dit kader worden doorgegeven, worden door ons opgeslagen. Welke gegevens worden verwerkt, is te zien in het invoerformulier. In het formulier zijn alleen die velden als verplicht veld aangegeven die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van het desbetreffende aanbod.

Zodra u uw gegevens hebt ingevoerd, ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een registratie-e-mail met een link die u kunt gebruiken om uw registratie te bevestigen en het afwikkelingsproces te voltooien. Na registratie kunt u op elk moment toegang krijgen tot onze interne website door uw e-mailadres en uw wachtwoord in te voeren.

8.2 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO.

Onttrekkingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst in te trekken, bijvoorbeeld door uw gebruikersaccount te deactiveren.

In dat geval zult u echter geen toegang meer hebben tot onze interne website.

8.3 Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de gegevens om uw gebruikersaccount te beheren. Indien nodig geven wij uw gegevens door aan onze partnerbedrijven die ons binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden ondersteunen bij de correcte uitvoering van het contract. Deze bedrijven zijn van hun kant verplicht de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven; in het bijzonder mogen deze bedrijven de gegevens alleen verwerken om hun taken namens ons uit te voeren en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies.

8.4 Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

In geval van deactivering van uw gebruikersaccount, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de bewaartermijnen krachtens de fiscale en commerciële wetgeving. Dit zijn 10 jaar voor boekhoudbescheiden overeenkomstig artikel 147, lid 1, van de Duitse belastingwet (AO) en 6 jaar voor bedrijfsbescheiden overeenkomstig artikel 257, lid 1, van het Duitse wetboek van koophandel (HGB).

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. De bepaling is noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Indien u ons de voormelde gegevens niet bezorgt, zal het echter niet mogelijk zijn een gebruikersaccount aan te maken.

9. Rechten van de betrokkene

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u een betrokkene overeenkomstig Art. 4 Nr. 1 DS-GVO met de volgende rechten jegens ons:
§ recht op informatie (art. 15 DS-GVO)
§ Recht op correctie (art. 16 DS-GVO)
§ Recht op wissen (art. 17 DS-GVO)
§ Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DS-GVO)
§ Recht op informatie (art. 19 DS-GVO)
§ Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DS-GVO)
§ Recht om bezwaar te maken (artikel 21 van de GDPR)
§ Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de GDPR)
§ U hebt het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar datenschutz@lis.eu. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Recht van verzet (art. 21 DS-GVO)

Overeenkomstig art. 21 DS-GVO heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6 (1) lit. e of f DS-GVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet verder verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien u een recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@lis.eu.

Wij willen u erop wijzen dat wij u in bepaalde gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit vast te stellen. Bij de uitoefening van het recht op informatie kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat informatie niet wordt vrijgegeven aan onbevoegden.

Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats op onze websites.

10. Veiligheid

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Wij verbeteren voortdurend onze veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

11. Verantwoordelijkheid voor externe inhoud

Onze websites bevatten links naar websites van externe aanbieders. Wij hebben geen invloed op en controleren niet of andere aanbieders de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. Indien u van mening bent dat gelinkte externe sites in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of andere ongepaste inhoud bevatten, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Wij zullen uw bericht controleren en indien nodig de externe link verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van gelinkte externe websites.

12. Geldigheid van de gegevensbeschermingsverklaring

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze websites of de invoering van nieuwe technologieën kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. De versie die beschikbaar is op het moment dat u de website bezoekt, is altijd van toepassing.

Status: mei 2021