Data Privacy

Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing op alle wereldwijde websites van LIS AG en haar dochterondernemingen, verder te noemen LIS.
LIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LIS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LIS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LIS BV op via info@lisbv.nl.

De websites www.lisbv.nl en www.lis.eu zijn websites van LIS AG. U kunt LIS AG bereiken via:

LIS AG
Hansaring 27, 48268 GREVEN (D)
0049-257192901
info@lis.eu

Of via de Nederlandse vestiging LIS BV:

Postadres:                                                                                                                       Postbus 11, 8060 AA  Hasselt
Vestigingsadres:                                                                                                          De Pol 2, 8061 BK  Hasselt
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:    08220004
Telefoon:                                                                                                                         0541 – 200 222
E-mailadres:                                                                                                                   info@lisbv.nl

Waarom LIS uw gegevens nodig heeft

De informatie op onze website is in principe beschikbaar zonder dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Indien LIS uw persoonsgegevens verwerkt, dan doen wij dat om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LIS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang LIS gegevens bewaart

LIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

LIS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kan LIS gegevens gebruiken voor:
·      Klanttevredenheidsonderzoek of  marktonderzoek, gerelateerd aan een transactie.
·      Marketingdoeleinden van LIS en derden, mits u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden.
·      Als anonieme informatie voor analysedoeleinden, zoals click stream data, en voor het onderhouden van een zakelijke relatie met LIS Business Partners of leveranciers.

U heeft de keuze

U kunt ervoor kiezen om ons geen toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Wij respecteren uw keuze. U kunt in uw browser het gebruik van cookies voor onze websites deactiveren. Dat kan leiden tot een gelimiteerde toegang of gebruik van onze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lisbv.nl. LIS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van LIS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LIS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Toepassingen

De in het kader van een aanvraag verstrekte persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt met het oog op de selectie van de kandidaten. Voor de verwerking van de aanvragen beperken wij ons tot de informatie die rechtstreeks door de aanvragers wordt verstrekt. Dit kan ook informatie omvatten die sollicitanten hebben gedeponeerd in professionele online netwerken of banenbeurzen. Indien wij in de loop van de sollicitatieprocedure vragen naar het geslacht van de aanvrager in de vorm van het gewenste adres, dan is dit uitsluitend op grond van het feit dat wij de aanvragers op de juiste wijze willen aanspreken of aanspreken. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 88 lid 1 DS-GVO in combinatie met § 26 BDSG. De gegevens zullen door ons worden verwijderd zes maanden na de afwijzing van een aanvraag, tenzij de aanvrager heeft ingestemd met de opname van zijn of haar persoonlijke gegevens in onze kandidatenpool.

Wij bieden sollicitanten die hebben gesolliciteerd naar aanleiding van een specifieke vacature van ons en waarvan de sollicitatiedocumenten zijn gecontroleerd en niet in aanmerking komen voor deze functie, de mogelijkheid om hun sollicitatie toe te voegen aan onze kandidatenpool. Wij nemen vooraf contact op met de aanvragers, zodat zij kunnen beslissen of zij geïnteresseerd zijn in de beschreven procedure. De persoonsgegevens worden verwerkt binnen de aanvragende pool op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DS-GVO.

Google Analytics

LIS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De laatste cijfers van uw IP-adres worden daarbij verwijderd, zodat het IP-adres niet herleid kan worden tot een bepaalde persoon. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt op deze pagina ook het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan LIS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens.

Google Analytics gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden bewaard, om uw gebruik van onze website te analyseren. U kunt het gebruik van cookies blokkeren via een instelling in uw browser. Dit kan leiden tot een gelimiteerde toegang of gebruik van onze websites.

U geeft toestemming aan Google om uw gegevens te verwerken op de hiervoor genoemde wijze, als u gebruik maakt van onze website.

Google AdWords Conversion Tracking

Onze website gebruikt Google AdWords en conversion tracking om te kijken hoe effectief de Adwords-advertenties van LIS AG bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Een conversie kan bijvoorbeeld een aankoop, inschrijving, paginabezoek of lead zijn. Google heeft een tool ontwikkeld die deze conversie meet en zo bepaalt hoe effectief de AdWord advertenties zijn. Wanneer u een link volgt in een AdWords advertentie, dan voegt u een cookie toe aan uw computer of mobiele apparaat. Deze cookies zijn slechts 30 dagen actief en worden niet gebruikt om personen te identificeren. Als u specifieke pagina’s bezoekt en de cookie is nog actief, dan kan zowel LIS als Google zien dat de gebruiker een advertentie heeft aangeklikt en naar onze pagina is doorgeleid. Elke Google AdWords klant krijgt een eigen cookie. Dat betekent dat cookies niet herleid kunnen worden via websites of AdWords klanten. Informatie die door het gebruik van conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords klanten die gebruik maken van conversion tracking. Klanten krijgen informatie over het aantal klanten dat een advertentie heeft aangeklikt en is doorgeleid naar een pagina met een conversion tracking tag. Zij krijgen geen informatie die hen naar een specifieke gebruiker kan leiden. Gebruikers die hun gegevens niet voor tracking-doeleinden beschikbaar willen stellen kunnen eenvoudig hun Google conversion tracking cookies in hun browserinstellingen deactiveren. U vindt hier meer informatie.

Facebook Conversion Tracking

Onze websites maken gebruik van de Facebook Pixel, een script – een stukje code – waarmee Facebook gegevens kan verzamelen over de websitebezoekers van LIS AG. Indien u toestemming geeft voor het hiervoor beschreven gebruik van uw gegevens, dan stemt u ook in met het gebruik door Facebook Pixel. Gebruikers jonger dan 13 jaar hebben toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
Facebook Pixel wordt aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
Indien u op onze website bent beland door het aanklikken van een van onze Facebook-advertenties, dan is de Facebook conversion tracking door middel van een cookie op uw apparaat geactiveerd. Wij gebruiken deze technologie om het aanbod en de kwaliteit van onze Facebook-pagina’s en onze websites te verbeteren. Conversion tracking analyseert het gebruik en klikgedrag na het klikken op een advertentie, om de structuur van onze website en toekomstige advertenties voor alle gebruikers te optimaliseren.
De hierdoor gegenereerde informatie is niet te herleiden naar een enkele gebruiker, omdat de gegevens voor ons anoniem zijn. Facebook slaat deze gegevens op, de wijze waarop de gegevens verder worden verwerkt is ons niet bekend. Meer informatie vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook.

LeadLab (wiredminds)

Our website uses a counting pixel technology provided by wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. If necessary, data is collected, processed and stored, from which user profiles are created under a pseudonym. Wherever possible and reasonable, these usage profiles are completely anonymized. Cookies can be used for this purpose. Cookies are small text files that are stored in the visitor’s Internet browser and serve to recognize the Internet browser. The collected data, which may also contain personal data, will be transmitted to wiredminds or collected directly by wiredminds. wiredminds may use information that is left by visiting the websites to create anonymized usage profiles. The data obtained without explicit consent of the affected person will not be used to personally identify the visitor of this website and will not be merged with personal data of the bearer of the pseudonym. Whenever IP addresses are recorded, their immediate anonymization takes place by deleting the last number block.