Cabotage

Cabotage verwijst naar vervoersdiensten binnen een land die door een buitenlandse vervoerder worden verricht. Cabotage verwijst vaak naar het recht van het buitenlandse bedrijf om de diensten te verlenen. De term is afkomstig uit de scheepvaart en verwijst naar de kustvaart, de reis van kaap naar kaap langs de kust. Cabotage is gebaseerd op de Franse “caboter” voor “van haven naar haven”.

De vrijheid van cabotage voor een buitenlands vervoermiddel maakt een economisch en milieutechnisch optimaal vervoer mogelijk, omdat na een heen- en terugtransport naar het betreffende land ook een terugtransport mogelijk is. Zonder cabotage zou het transportmiddel leeg moeten terugkeren. In principe begint en eindigt het vervoer door het buitenlandse bedrijf niet in het thuisland.

cabotage in de EU

De EU maakt een formeel onderscheid tussen kleine en grote cabotage.

Kleine cabotage – vervoer door een buitenlandse onderneming binnen een EU-land
Grote cabotage – vervoer door een buitenlandse onderneming (derde land) tussen twee EU-landen

Passende cabotageverboden moeten binnenlandse logistieke bedrijven beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Binnen de EU zijn de cabotageverboden echter geleidelijk versoepeld voor landen die later tot de EU zijn toegetreden. Cabotage is echter nog steeds beperkt, vooral in het vervoer over land.

landvervoerscabotage

Na het internationale transport naar Duitsland mag het buitenlandse bedrijf binnen een periode van 7 dagen na het lossen van de vervoerde goederen met hetzelfde voertuig tot drie cabotageritten uitvoeren. Voor het overschrijden van het aantal cabotageritten en de termijn van 7 dagen worden zware boetes opgelegd.

cabotage door de lucht en over zee

De cabotageregelingen voor het luchtvervoer zijn sinds april 1997 vrij voor alle EU-luchtvaartmaatschappijen binnen de EU (luchtvrijheden). Ook in het zeevervoer is cabotage sinds 1999 voor alle EU-scheepvaartmaatschappijen binnen de lidstaten van de EU gratis.

Terug