Kaizen

Kaizen beschrijft een Japanse levens- en werkfilosofie. Het doel van deze filosofie is de continue verbetering van alle onderdelen van een bedrijf. Letterlijk vertaald betekent Kai “transformatie, verandering” en Zen “ten goede”.

Het Kaizen-systeem vindt zijn oorsprong in het economisch verwoeste Japan na de Tweede Wereldoorlog. Vakbonden streden voor de rechten van arbeiders en bereikten een principe dat nog steeds bestaat in Japan. De individuele werknemer profiteert tot op zekere hoogte van de winst die zijn bedrijf maakt.

Iedere medewerker is betrokken en deelt in het belang voor het succes van het bedrijf. Idealiter zou dit elke werknemer moeten motiveren om elke dag beter te worden en tegelijkertijd het bedrijf moeten aanmoedigen om zijn werknemers zo goed mogelijk op te leiden en te stimuleren.

De pijlers van Kaizen

Het lange-termijndoel van Kaizen, is medewerkers die een zelfstandig belang hebben bij het continu verbeteren van hun prestaties. Het betrekken van medewerkers heeft ook het voordeel dat ze zich identificeren met het bedrijf.

 1. Kwaliteitsborging
  De kwaliteit van de diensten en de producten moet worden gegarandeerd voor het voortdurende succes van het bedrijf.
 2. Kwaliteitsverbetering
  De kwaliteit van de diensten en de producten moet voortdurend worden herzien en verbeterd.
 3. Kostenbesparing
  De bedrijfskosten moeten worden verlaagd door constante optimalisatie op alle gebieden.
 4. Tijdsefficiëntie
  Door elke medewerker afzonderlijk te verbeteren, wordt de efficiëntie in het bedrijf enorm verhoogd.

De belangrijkste Kaizen-doelstellingen zijn klanttevredenheid en continue winstmaximalisatie. De focus ligt niet op snelle innovatie, maar op constant werken en verbeteren van de bestaande structuren.

Kaizen in de logistiek

Op logistiek gebied kan het Kaizen-principe op verschillende vlakken worden toegepast.

De voorraden kunnen volledig worden aangewend door een systematische en optimale planning en de magazijnruimte kan te allen tijde volledig worden benut. Een goede rittenplanning kan tijd besparen, geschatte aankomsttijden berekenen en de tijdsefficiëntie verder verbeteren.

Door regelmatige opleiding van de werknemers worden de werkprocessen voortdurend verbeterd. Intelligente factureringsopties maken het mogelijk om klanten nog beter en sneller te bedienen. Zo ontstaat een constante verbetering, stap voor stap – dag na dag.

Terug