TEU

De afkorting TEU staat voor de Engelse Twenty-Foot Equivalent Unit en betekent een 20 voet standaard container. TEU is de internationaal gestandaardiseerde eenheid die gebruikt wordt om deze gestandaardiseerde ISO containers te tellen. Als gestandaardiseerde eenheid kan TEU in het maritieme vrachtverkeer worden gebruikt om de laadcapaciteit van vrachtschepen aan te geven. Ook de capaciteiten van de overslagterminals kunnen op deze manier worden gekwantificeerd.

Twee 20-voet ISO-containers komen op hun beurt overeen met één 40-voet ISO-container, die ook wordt afgekort als FEU voor Fourty-Foot Equivalent Unit. Een 40 voet ISO-container heeft daarom dezelfde laadcapaciteit nodig als twee 20 voet ISO-containers.

Standaard ISO-container

De ISO-containers zijn qua afmetingen gestandaardiseerd, zodat in het internationale intermodale transport geen overslag nodig is, maar alleen de container als laadeenheid wordt overgeladen. De transportmiddelen zijn dienovereenkomstig afgestemd op de ISO-containers vanaf het vrachtwagenchassis tot aan het containervrachtschip. De containers werden relevant in verband met zeevracht. Containers zijn tegenwoordig de regel op vrachtschepen – algemene lading van individuele pallets of dozen wordt in principe niet meer geladen.

Zowel de 20-voet ISO-container als de 40-voet ISO-container hebben vaste afmetingen. De 40 voet ISO-container is precies 40 voet (12.192 meter) lang. Zodat twee TEU’s precies overeenkomen met één 40 voet ISO-container, zijn ze niet helemaal 20 voet lang, maar slechts 9 voet en 10,5 inch lang, waardoor er een gat van 3 inch overblijft. Beide containers zijn 2.438 meter breed.

De hoogte kan voor beide containers verschillend zijn. Deze worden low-cube of high-cube containers genoemd.

TEU in zeevracht

De capaciteit en ook de lading van een containerschip wordt gegeven in TEU. Het momenteel grootste – in termen van vrachtcapaciteit in TEU – containerschip heeft een capaciteit van meer dan 21.400 TEU. Door de hoge standaardisatie door middel van ISO-containers en het ontwerp van de schepen in TEU worden de transportprocessen sterk vereenvoudigd. Dit heeft ook gevolgen voor het aandeel van de vervoerskosten in de totale kosten van het individuele product, dat vaak minder dan 10% bedraagt.

Terug