ATLAS

Het “Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System”, kortweg ATLAS, is de douanesoftware van de Duitse douaneadministratie, die daarmee de digitale en geautomatiseerde inklaring en bewaking van het grensoverschrijdende goederenverkeer verzorgt. Documenten zoals douaneaangiften of kennisgevingen van invoerrechten worden elektronisch ingevoerd en aan het douanekantoor toegezonden. Corresponderende besluiten en mededelingen van het douanekantoor worden ook digitaal verzonden.

Deelname aan de ATLAS-procedure is verplicht conform art.6 lid 1 UZK (Union Customs Code). Volgens de Duitse Algemene Directie Douane bepaalt dit artikel dat de uitwisseling van informatie, zoals aangiften, aanvragen of beschikkingen, tussen marktdeelnemers en de douane moet plaatsvinden met behulp van elektronische gegevensverwerking.

Voordeel van ATLAS

De versnelling van het registratieproces door af te zien van digitale en dus papierloze verzending is duidelijk. In het kader van ATLAS kan grotendeels worden afgezien van het indienen van documenten zoals facturen of preferentiepapieren. De mogelijkheid om via ATLAS vooraf een douaneaangifte in te dienen, dus voordat de goederen daadwerkelijk aankomen, versnelt het proces. Dit betekent dat er vooraf een beslissing kan worden genomen over de goederen en deze eerder beschikbaar zijn.

ATLAS-functies

De volgende processen kunnen al volledig IT-ondersteund door ATLAS worden afgehandeld.

ATLAS-Import
De regeling ATLAS Import maakt het mogelijk niet-Uniegebonden goederen in het vrije verkeer te brengen onder de normale of vereenvoudigde procedures, onder de regeling douane-entrepot te plaatsen en de regeling actieve veredeling toe te passen. De summiere aangifte (SumA) wordt in het invoergebied gebruikt voor registratie op zee- en luchthavendouanekantoren en bij de douanekantoren in het binnenland en aan de grenzen.

ATLAS-Export
De elektronische uitvoeraangifte is al sinds 1 juli 2009 verplicht en geldt voor alle aangiften, ongeacht de wijze van vervoer (weg, spoor, lucht, zee, post). De elektronische uitvoeraangifte kan worden ingediend met behulp van gecertificeerde ATLAS-deelnemerssoftware. Anders is de uitvoeraangifte beschikbaar via de internet douaneaangifte. Op het gebied van ATLAS-export wordt zowel de overgang naar de exportregeling in de normale en vereenvoudigde procedure als de overgang van goederen naar passieve veredeling ondersteund.

ATLAS-verzending (NCTS)
ATLAS-verzending (NCTS)
NCTS staat voor de afkorting New Computerized Transit System, waaraan meer dan 30 deelnemende landen voortdurend werken. Het ATLAS-doorgangsysteem wordt gebruikt voor de verwerking van de binnenkomst in de douanevervoerprocedure en de beëindiging en zuivering van de douanevervoersprocedure. De vereenvoudigde procedures ZV – ” Zugelassener Versender” (Toegelaten afzender) en ZE – ” Zugelassener Empfänger” (Toegelaten ontvanger) of ZT – “Zugelassener Empfänger TIR” (Toegelaten ontvanger TIR) worden via de deelnemersinterface ondersteund. Indien de verzending nog niet door de deelnemerssoftware kan worden afgehandeld, is de registratie van de verzending via internet hier ook beschikbaar. Sinds 2005 worden aangiften voor douanevervoer in Duitsland over het algemeen met behulp van IT ingediend en alleen in uitzonderlijke gevallen op papier aanvaard, bijvoorbeeld bij aangiften voor douanevervoer van reizigers.

ATLAS-EAS (summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang)
Het douanewetboek van de Unie bepaalt dat summiere aangiften bij binnenkomst en uitgang in elektronische vorm bij de douane moeten worden ingediend voor goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen of verlaten. Zoals altijd is er ook de mogelijkheid om dit in te leveren met behulp van deelnemerssoftware of via internet. De samengevatte gegevens van niet-communautaire goederen worden verwerkt.

Elektronisch douanetarief (EZT)

Het Elektronisch Douanetarief (Elektronische Zolltarif – EZT) is online beschikbaar op het internet als onderdeel van de ATLAS IIT-procedures via de douaneadministratie. Het bevat ook gegevens uit het Taric (Tarif Intégré des Communautés Européennes – geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschap) en ook gegevens zoals de invoerbelasting en de accijnzen.

Eisen voor deelname aan de ATLAS-procedure

Registratie is vereist voor deelname aan het volledig geautomatiseerde IT-proces ATLAS. Elke marktdeelnemer die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan zich laten registreren:

  • Een EORI-nummer is beschikbaar of wordt aangevraagd bij de aanvraag voor deelname aan ATLAS.
  • Voor de elektronische gegevensuitwisseling wordt geteste (gecertificeerde) software gebruikt.
  • Een netwerkverbinding bestaat of wordt aangevraagd bij de aanvraag voor deelname aan ATLAS.

Omdat het gebruik (of de ontwikkeling) van eigen, gecertificeerde software meestal niet efficiënt te realiseren is, zijn de oplossingen van softwareleveranciers geschikt voor de aansluiting op ATLAS.

Terug