ATLAS

Het Automated Tariff and Local Customs Clearance System, kortweg ATLAS, is de douanesoftware van de Duitse douaneadministratie, die daarmee het grensoverschrijdende goederenverkeer digitaal en geautomatiseerd in- en uitklaren en monitoren mogelijk maakt. Documenten zoals douaneaangiften of kennisgevingen van invoerrechten worden elektronisch ingevoerd en aan het douanekantoor toegezonden. Corresponderende besluiten en mededelingen van het douanekantoor worden ook digitaal verzonden.

Deelname aan de ATLAS-procedure is verplicht overeenkomstig artikel 6, lid 1, UZK (Douanewetboek van de Unie). Volgens het Duitse directoraat-generaal Douane wordt in dit artikel bepaald dat de uitwisseling van informatie, zoals aangiften, aanvragen of besluiten, tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten met behulp van elektronische gegevensverwerking moet plaatsvinden.

Voordeel van ATLAS

De versnelling van de registratieprocedures door af te zien van digitale en dus papierloze overdracht ligt voor de hand. In het kader van ATLAS is het in de meeste gevallen ook mogelijk om af te zien van het indienen van documenten zoals facturen of voorkeursdocumenten. Een extra versnelling van de procedure wordt bereikt door de mogelijkheid om een douaneaangifte met ATLAS vooraf in te dienen, d.w.z. vóór de daadwerkelijke aankomst van de goederen. Dit betekent dat er vooraf een beslissing kan worden genomen over de goederen en dat ze ook eerder beschikbaar zijn.

ATLAS Omvang van de functies

De volgende procedures kunnen al volledig IT-ondersteund door ATLAS worden afgehandeld.

ATLAS import
De IT-regeling ATLAS Import maakt het mogelijk niet-Uniegoederen in het vrije verkeer te brengen onder de normale of vereenvoudigde procedures, onder de regeling douane-entrepot te plaatsen en de regeling actieve veredeling toe te passen. De summiere aangifte (SumA) wordt gebruikt in het invoergebied voor aangiften bij de douanekantoren op zee en luchthavens en bij de douanekantoren in het binnenland en aan de grenzen.

ATLAS exporteren
De elektronische uitvoeraangifte is sinds 1 juli 2009 verplicht en geldt voor alle aangiften, ongeacht de wijze van vervoer (weg-, spoor-, lucht-, zee- en postvervoer). De elektronische uitvoeraangifte kan worden ingediend met behulp van een gecertificeerde ATLAS-deelnemerssoftware. Anders is de uitvoeraangifte beschikbaar via de internet-douaneaangifte. Op het gebied van ATLAS-export wordt de overdracht naar de uitvoerprocedure volgens de normale en vereenvoudigde procedures en de overdracht van goederen naar de regeling passieve veredeling ondersteund.

ATLAS verzending (NCTS)
NCTS staat voor de afkorting New Computerized Transit System, waaraan meer dan 30 deelnemende landen voortdurend werken. Het ATLAS-systeem voor douanevervoer wordt gebruikt om de overgang naar de regeling voor douanevervoer en het beëindigen en zuiveren van de douanevervoersprocedures te regelen. De vereenvoudigde procedures “Toegelaten afzender” (ZV) en “Toegelaten ontvanger” (ZE) of “Toegelaten ontvanger TIR” (ZT) worden ondersteund via de deelnemersinterface. Indien de verzending nog niet door de Deelnemerssoftware kan worden afgehandeld, is hier ook de internetdoorvoeraangifte beschikbaar. Sinds 2005 worden de aangiften voor douanevervoer in Duitsland over het algemeen met behulp van IT ingediend en alleen in uitzonderlijke gevallen op papier aanvaard, bijvoorbeeld bij aangiften voor douanevervoer van reizigers.

ATLAS-EAS (summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang)
Het douanewetboek van de Unie bepaalt dat goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen of verlaten, worden gedekt door summiere aangiften bij de douaneautoriteiten in elektronische vorm. Zoals altijd is het mogelijk om dit te doen met behulp van deelnemerssoftware of via het internet. De samenvattende gegevens van niet-communautaire goederen worden verwerkt.

Elektronisch douanetarief (EZT)

Het Elektronisch Douanetarief (EZT) is als onderdeel van de ATLAS IIT-procedures als EZT online beschikbaar op het internet via de douaneadministratie. Dit omvat ook gegevens uit het Taric (Tarif Intégré des Communautés Européennes, geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschap) en ook gegevens zoals de invoerbelasting en de accijnzen.

Voorwaarde voor deelname aan de ATLAS-procedure

Registratie is vereist voor deelname aan het volledig geautomatiseerde IT-proces ATLAS. Elke marktdeelnemer die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan zich laten registreren:

een EORI-nummer beschikbaar is of wordt aangevraagd bij de aanvraag voor deelname aan ATLAS
voor de elektronische gegevensuitwisseling wordt een geteste (gecertificeerde) software gebruikt
er een netwerkverbinding bestaat of wordt aangevraagd met de aanvraag voor deelname aan ATLAS

Terug