Doorstuursoftware

Freight forwarding software dient om de organisatie, planning, controle en optimalisatie van logistieke processen te vereenvoudigen. Zeer snel wordt een zekere mate van complexiteit bereikt in de logistiek en het transport, wat het gebruik van een geschikt Transport Management Systeem (TMS) noodzakelijk maakt. De software helpt om de veelheid aan logistieke processen, met name transport, handling en opslag (TUL), maar ook de intralogistiek, bij te houden en veel efficiënter te verwerken. Een forwarder software moet altijd in staat zijn om de bedrijfsspecifieke processen flexibel in kaart te brengen.

De logistieke sector staat voor steeds grotere uitdagingen: Het aantal zendingen en de hoeveelheid goederen neemt toe, evenals de eisen die gesteld worden aan de snelheid van de verzending, de digitale technologieën en de service. Om deze druk in een sterk concurrerende markt het hoofd te bieden, staan procesoptimalisatie en de daarmee gepaard gaande productiviteitsstijgingen centraal in de streefcijfers. Logistieke bedrijven en expediteurs gebruiken hiervoor de juiste software. Centraal staan een efficiënte planning van de logistieke taken en het ontwerp van geoptimaliseerde logistieke processen in een expeditiesoftware die in zijn geheel economisch wordt geïmplementeerd.

Functies van de doorstuursoftware

Een krachtige en flexibele forwarding software is de basis voor een duurzaam concurrentievermogen. Hiervoor worden alle logistieke processen geïntegreerd in individuele geautomatiseerde procedures binnen het systeem. Deze digitalisering van bedrijfsspecifieke processen wordt vaak gerealiseerd door middel van een standaard reeks functies en, indien nodig, extra functionele modules. Gemeenschappelijke functionele gebieden binnen een dergelijk softwaresysteem voor expeditiebedrijven zijn bijvoorbeeld orderinvoer, href=”https://www.lis.eu/speditionssoftware/winsped/frachtabrechnung/”>>orderafwikkeling, verzending, vrachtvervoer en de belangrijke interfaces naar telematicasystemen en magazijnmanagement. De individuele eisen van het logistieke bedrijf die verder gaan dan deze worden meestal vertegenwoordigd door functioneel uitbreidende modules.

Expeditiebedrijven, logistieke en transportbedrijven gebruiken logistieke software om logistieke processen te digitaliseren en zo een optimale orderverwerking te realiseren. Een ander overkoepelend doel is het verhogen van de klanttevredenheid en de productiviteit.

Bedrijf van de doorstuursoftware

De werking van hoogwaardige logistieke software is gebaseerd op een solide IT-architectuur die master- en transactiedata binnen het softwaresysteem verwerkt. De opgeslagen gegevensvoorraden van de expeditiesoftware worden centraal beheerd en zijn via een klant beschikbaar op de verschillende werkplekken van de medewerkers. Het softwaresysteem kan worden opgezet in een klassieke client-server architectuur of als een cloud oplossing via zogenaamde “Application Service Providing (ASP)”.

Klantenserveroplossing

De forwarding software zelf, de database en andere benodigde systeemcomponenten worden geleverd op een lokaal beschikbaar servernetwerk. Via dit lokale netwerk heeft de softwareclient, die op de PC-werkstations is ingesteld, toegang tot de server en de daar opgeslagen gegevens en systeemfunctionaliteiten. In deze opzet is het ook mogelijk om mobiele apparaten zoals smartphones, tablets of barcodescanners via diensten op afstand aan te sluiten. In het client-server scenario heeft u toegang tot uw eigen hardware- en IT-systeemomgeving, waarop de gegevens veilig zijn opgeslagen. Dit voordeel moet worden afgewogen tegen de kosten die worden gemaakt voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van de hardware.

Cloud oplossing – Application Service Providing (ASP)

De expeditiesoftware kan ook in de cloud worden geleverd met Application Service Providing (ASP). Hier worden de gegevens en softwarecomponenten ook centraal op een server opgeslagen, maar dan op een server van de softwareprovider.
Alle noodzakelijke softwarecomponenten worden hier ook centraal opgeslagen, maar dan op de servers van de softwareprovider. De medewerkers hebben dan toegang tot de gegevens en het systeem op hun PC via een remote/web client. De ASP biedt een veilige en vooral krachtige systeemomgeving via de provider. De bediening en het onderhoud wordt ook uitgevoerd door de aanbieder.

Terug