Orderverwerking

Uw workflow start met geautomatiseerde orderinvoer

De workflow van orderaanname tot en met facturatie is de ruggengraat van het TMS.
Registratie, Tarifering, Planning, Facturering en Archivering vormen samen de basisconfiguratie van WinSped®. De losse modules worden naar behoefte direct of in een latere fase geïmplementeerd.

Elke stap in de gedefinieerde workflow levert informatie op, die wordt opgeslagen in de centrale WinSped®-database. WinSped® kent een groot aantal instrumenten om deze informatie overzichtelijk te presenteren in tabelgrids en grafieken, die u met filters op maat maakt. U heeft hiervoor binnen de basisconfiguratie van WinSped® de beschikking over het Customer Service Dashboard, het FacturatieDashboard en de Data Explorer. Afhankelijk van uw operatie en informatiebehoefte kan de basisconfiguratie worden uitgebreid. Zo kunt u met de module Management Informatie Systeem uw analysemogelijkheden uitbreiden. Het Document Management Systeem bouwt automatisch een digitaal dossier op, waarin snel en eenvoudig documenten kunnen worden opgezocht. En dat zijn nog maar twee van de vele mogelijkheden.

Bildschirm mit der Auftragsverwaltung von WinSped

Het startpunt van de vervoersketen automatisch gevuld

De vastlegging van opdrachten is de basis van de vervoersketen. WinSped® biedt u alle mogelijke hulpmiddelen om de vaak repeterende werkzaamheden en het verwerken van gegevens vanuit meerdere bronnen te automatiseren. Is dit automatisme eenmaal ingericht, dan verloopt de import van ordergegevens periodiek zonder dat u er omkijken naar heeft. Dat scheelt tijd en fouten.

Voor de gegevens die toch handmatig geregistreerd moeten worden richt u een uniform invoerscherm in, met alleen de specifieke velden die voor uw procesflow van belang zijn. Met een aantal handige tools valideert WinSped® de ingevoerde waardes en vult deze waar nodig aan. Uw medewerkers hebben de handen vrij om meer tijd te besteden aan uw klanten.