EDIFACT

EDIFACT is een afkorting van het Engelse Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Het is een brancheoverkoepelende internationale norm voor het formaat waarin elektronische gegevens worden uitgewisseld bij zakelijke communicatie. EDIFACT is beschreven en verstrekt door de VN. De standaard werd voor het eerst aangenomen in 1988 en wordt nog steeds door de VN onderhouden. De EDIFACT-versies worden directories genoemd en worden twee keer per jaar goedgekeurd, in april en oktober. Nieuwe formaten worden toegevoegd of bestaande worden bijgewerkt in de nieuwe mappen.

EDIFACT is nu een van de verschillende internationaal gangbare EDI-standaarden die elektronische communicatie vereenvoudigen.

Basisconcept EDIFACT

EDIFACT beschrijft standaard alleen het dataformaat voor een bericht / document. De overdracht van gegevens blijft vrijblijvend zolang de overdracht van de juiste gegevens in het juiste formaat van de verzender naar de ontvanger kan worden gegarandeerd. EDIFACT is dus onafhankelijk van het transmissieprotocol en kan worden verzonden via elk medium dat elektronische gegevens kan verzenden.

Binnen EDIFACT zijn er op hun beurt weer branchespecifieke subsets die alleen bepaalde relevante functies en formaten voor deze specifieke gebruikersgroepen bevatten. De subset voor transport en logistiek heet EDITRANS.

EDIFACT standaard formaten / berichttypes

De standaardisatie volgens EDIFACT levert uniforme berichttypen, de zogenaamde United Nations Standard Messages (UNSM), als basis. Deze zijn al gespecificeerd in de algemene EDIFACT-standaard en kunnen verder worden gedefinieerd in de subsets volgens de eisen van de industrie.

De berichttypes hebben altijd een korte naam van zes tekens. Ze worden voorafgegaan door de bevestiging of afwijzing van een bericht met CONTRL en APERAK, die de juiste syntax controleren en bevestigen of een fout melden. Andere veel voorkomende berichttypes zijn:

INVOIC – Factuur (invoice message)
INVRPT – Inventarisatieverslag (inventory report)
ORDERS – Bestelling (purchase order message)
QUOTES – Offerte aanmaak (offer production)
PRODAT – Productgegevens (product data message)

De EDIFACT standaard zelf en de branchespecifieke subsets hebben veel meer berichttypes.

Ook de structuur en het format van de gegevens van de berichttypen is binnen de standaard nauwkeurig gedefinieerd, zodat de verschillende systemen de gegevens altijd correct kunnen verwerken.

Terug