ADSp

ADSp is de afkorting voor Allgemeine deutsche Spediteurbedingungen. De ADSp zijn algemene voorwaarden voor transportbedrijven die zijn ontwikkeld en aanbevolen voor gebruik door de belangrijkste verenigingen van de scheepvaartindustrie en transport. In 2017 werden de ADSp heronderhandeld en gecoördineerd. De ADSp hebben een lange traditie en werden voor het eerst in 1927 opgesteld als een gezamenlijk opgestelde en toepasselijke contractregeling. Deze aanbevolen ADSp worden gebruikt door transportbedrijven en logistieke bedrijven, maar ook door bedrijven uit de industrie en handel voor het afhandelen van een breed scala aan transporttransacties.

De voorschriften van de ADSp zijn in principe niet van toepassing op overeenkomsten met particuliere consumenten (volgens §13 BGB), maar alleen op zakelijke vervoerscontracten (B2B). Bovendien zijn de ADSp beperkt tot transportbedrijven in Duitsland – dit betekent dat het transport in Duitsland begint en eindigt. Voor internationale transportbedrijven kan de CMR worden gebruikt.

ADSp – aanbevolen door federale verenigingen

  • De ADSp is voor het laatst herzien in 2017 en is momenteel beschikbaar als ADSp 2017. Deze worden nu gepubliceerd doorFederatie van Duitse Industrieën (BDI)
  • Federale Vereniging van Duitse Groothandel en Buitenlandse Handel (BGA)
  • Duitse transport- en logistiekvereniging (DSLV)
  • Duitse Kamer van Koophandel en Industrie (DIHK)
  • Hoofdvereniging van de Duitse detailhandel (HDE)

en sinds 2017 nu ook vanuit

  • Federaal Verbond voor Wegvervoer, Logistiek en Afvalbeheer (BGL)
  • Federale Vereniging voor Economie, Transport en Logistiek (BWVL)
  • Federale Vereniging voor Meubelverzending en Logistiek (AMÖ)

aanbevolen als contractregeling.

De aanvraagacceptatie voor de ADSp is momenteel meer dan 90 procent bij de Duitse transporteurs, die het voordeel van uniforme contractvoorwaarden voor transport-activiteiten gebruiken, zelfs als ze met veel verschillende zakenpartners werken.

Doel van de ADSp

De meeste transportbedrijven hebben vergelijkbare en vaak terugkerende eisen en algemene voorwaarden. Soortgelijke overeenkomsten worden net zo vaak onderhandeld en gesloten tussen zakenpartners. Net zoals er normen en standaarden zijn vastgesteld, bijvoorbeeld voor het laden van materieel zoals pallets of containers, geldt dit ook voor de wettelijke, contractuele normen.

De afhandeling van de transportactiviteiten in Duitsland gebeurt door een groot aantal transporteurs, vervoerders en verladers. De ADSp vereenvoudigt de structurering van zakelijke relaties. Aangezien bijna alle partners de ADSp toepassen, kunnen alle betrokken partijen er naar verwijzen en doen ze het zonder de tijdrovende onderhandelingen over contractuele relaties met elke nieuwe zakenpartner.

Aansprakelijkheid en ADSp

Bovendien moeten de wettelijke voorschriften, die alleen niet van toepassing zijn op de reguliere processen in de expeditie- en transportwereld, nog steeds met voldoende of adequate precisie worden aangevuld. De ADSp dicht dit gat. De ADSp zijn met name van belang als transport niet volgens plan verloopt of als er transportschade optreedt. Afhankelijk van de context rijzen er veel vragen, vooral met betrekking tot de aansprakelijkheid. De contractuele afspraak die vooraf is gemaakt over de afhandeling van het transport, rekening houdend met de ADSp, creëert in dergelijke gevallen een regeling die geschikt is voor het transportbedrijf voor alle betrokken partijen. Centraal staan vaak de vragen wie verantwoordelijk is voor de schade, hoe de omvang van de schade moet worden gekwantificeerd, of er sprake is van gevolgschade, of de goederen kunnen en moeten worden vervangen of dat de goederen verzekerd zijn.

Terug