Just-In-Sequence

Just-In-Sequence (JIS) betekent de levering van de juiste producten, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment, op de juiste plaats en ook in de juiste volgorde (volgorde), zodat ze direct in de productie kunnen worden verwerkt. Just-In-Sequence logistiek is dus een uitbreiding van Just-In-Time, omdat de levering in de juiste volgorde als extra variabele wordt toegevoegd.

Vooral in de automobielindustrie heeft JIS zich ontwikkeld als inkooplogistiek zonder voorraden. In de sector Automotive vormt de sequentie-synchrone levering aan de productie een belangrijk onderdeel van de logistieke keten. Dit komt omdat voertuigen vaak individueel worden geconfigureerd en dus sterk variëren met betrekking tot de benodigde componenten en assemblages – daarom is de levering afgestemd op het voertuig en de volgorde van de assemblage. De leverancier moet er dus voor zorgen dat de onderdelen al tijdens het laden in de juiste volgorde worden verpakt, zodat de te leveren onderdelen in de verwerkingsvolgorde bij de klant kunnen worden gelost.

Just-In-Sequence (JIS)-sequentie

De autofabrikant plant de eindmontage en bepaalt zo de volgorde van de JIS-levering. Deze informatie wordt via een interface elektronisch aan de leverancier doorgegeven. De leverancier kan dan zijn productie plannen en ook de JIS-conforme belading en levering. De onderdelen bereiken dan bij levering de montagelijnen in precies de volgorde waarin ze moeten worden geïnstalleerd. Voorsorteren is niet nodig. Hierdoor kunnen de onderdelen op automatische transportsystemen worden geplaatst, die de onderdelen in de productieruimte een perfecte pasvorm geven.

Just-in-sequence is minder geschikt voor onderdelen met een lange doorlooptijd en dus een lange levertijd, omdat een knelpunt in de levering dan snel de hele productie in gevaar kan brengen.

Just-In-Sequence (JIS) vereist een uitgebreide informatiestroom

Het JIS-proces vereist de uitwisseling van informatie tussen ontvanger en leverancier. Enerzijds over de geplande productie of eindmontage en anderzijds over de volgorde van de te leveren onderdelen. Hiervoor worden over het algemeen geschikte IT-systemen gebruikt, die gegevens uitwisselen via een geschikte interface en een geschikt gegevensprotocol zoals EDIFACT of VDA in de automobielomgeving. De logistieke software van de leverancier en de ontvanger moet zowel het JIS-proces als de VDA-standaarden in de automobielindustrie in kaart kunnen brengen.

Terug