Direct verkeer

Direct verkeer in de logistiek wordt ook wel direct vervoer of ononderbroken verkeer genoemd. Bij deze vorm van transport worden de goederen van start naar bestemming vervoerd zonder dat de goederen van transportmiddel hoeven te wisselen. In tegenstelling tot andere vormen van vervoer is er dus geen sprake van goederenoverdracht. Bij direct verkeer bereiken de goederen de klant rechtstreeks van de fabrikant, zonder gebruik te maken van logistieke distributiecentra of opslagruimten.

Door de aansluiting op het wegennet worden de meeste directe verkeer per vrachtwagen over land uitgevoerd.

Direct verkeer en procesoptimalisatie

In de hele toeleveringsketen werken alle betrokkenen, vooral de afzenders, voortdurend aan het optimaliseren van processen en het efficiënter maken van procedures. Kostenbesparingen worden gerealiseerd door enerzijds aanpassingen in het transport en anderzijds in het magazijn. Direct verkeer speelt dus een rol zowel bij het optimaliseren van transport- en opslagkosten als bij het optimaliseren van transporttijden.

Vrachtverkeer via direct verkeer kan individueel, snel en op tijd worden afgehandeld en biedt zo de klant een zeer hoog serviceniveau. Goederenzendingen worden voornamelijk in direct verkeer afgehandeld als het gaat om tijdsgebonden transporten, aangezien het transport plaatsvindt zonder extra ladingen en op de optimale route van de afzender naar de ontvanger.

Volledige en gedeeltelijke ladingen in direct verkeer

Als de focus ligt op de snelle en individuele afhandeling van het transport van goederen naar de ontvanger, maken de afzenders gebruik van direct verkeer. Deze transporten worden doorgaans als volledige ladingen behandeld. Deelladingstransporten gaan gepaard met hogere kosten door het ontbreken van extra ladingen bij direct transport, aangezien het niet mogelijk is om de kosten over meerdere klanten te verdelen zoals bij groepage transport. Dit staat in contrast met de individualisering van het transport en de tijdige levertijd.

Deelladingstransporten in direct verkeer vereisen doorgaans een minimale afname van het laadvermogen in de vorm van laadmeters, aantal pallets of laadgewicht.

Terug