Hoofdloop

De hoofdloop is een van de logistieke processen in de distributielogistiek. Het vindt plaats tussen het voorste en het volgende been. Bij gecombineerd vervoer en groepagezendingen die niet rechtstreeks worden afgehandeld, wordt de logistieke keten opgesplitst in een voorfase, het daaropvolgende hoofdgedeelte en het laatste volgende gedeelte.

Het belangrijkste onderdeel is een logistiek deelproces in het vrachtvervoer waarbij veel verschillende afzonderlijke zendingen als groepagevracht worden verwerkt. In het voortraject verzamelt een expediteur de individuele stukgoederen die naar verschillende ontvangers van de verladers moeten worden vervoerd. In een overwegend regionaal logistiek centrum worden deze individuele stukgoederen vervolgens volgens bepaalde criteria gesorteerd en weer samengevoegd tot overeenkomstige gegroepeerde zendingen voor transport in het hoofdgedeelte.

Classificatie van het hoofdbestanddeel van de logistieke keten

Zodra de zendingen zijn geconsolideerd en op afzonderlijke transportmiddelen zijn geladen, volgt de hoofdlijn. Het belangrijkste onderdeel is het transport naar het logistieke centrum van de ontvangende expediteur in de betreffende bestemmingsregio. De gegroepeerde vrachttransporten zijn onder andere op basis van de plaats van ontvangst op voorhand samengesteld. In het distributiecentrum van de ontvangende expediteur vindt de tweede overslag plaats na het hoofdgedeelte. Hier wordt de groepagevracht weer onderverdeeld in individuele zendingen. Bij de ontvangende expediteur worden de zendingen vervolgens gesorteerd, gegroepeerd en op het transportmiddel geladen voor de volgende etappe.

In het geval van gecombineerd vervoer worden specifieke transportmiddelen voorzien voor de afzonderlijke processen. Het belangrijkste onderdeel van het gecombineerd vervoer is beperkt tot het spoorvervoer en het vrachtvervoer per schip/zee. Het voor- en natransport vindt plaats op de weg en moet zo kort mogelijk worden gehouden.

Terug