IFS Logistics

IFS Logistics staat voor International Featured Standards Logistics en beschrijft een internationale standaard voor logistieke diensten. IFS Logistics maakt deel uit van een reeks van International Featured Standards (IFS) die zijn ontwikkeld door de bedrijven die lid zijn van de Duitse detailhandelsfederatie (HDE) en de Franse groothandels- en detailhandelsfederatie (FCD).

De IFS Logistics is een standaard voor logistieke dienstverleners in de food en non-food industrie. Het heeft betrekking op logistieke activiteiten voor alle transporten die onder gecontroleerde omstandigheden worden uitgevoerd. Daarbij gaat het met name om de bijzondere eisen die aan het koel- en vriestransport worden gesteld met betrekking tot het onderhoud van de koudeketen of de hygiënevoorschriften voor onverpakte levensmiddelen.

Het doel van IFS Logistics is te zorgen voor transparantie, traceerbaarheid, compatibiliteit en veiligheid in de hele toeleveringsketen, op basis van een uniform evaluatiesysteem.

Kwaliteitsborging door IFS Logistics

De standaardisatie volgens IFS Logistics zorgt ervoor dat de implementatie van wettelijke eisen binnen de supply chain compatibel is tussen alle betrokken partijen in de supply chain. Hierdoor kunnen logistiek en retail efficiënter en met een grotere procesbetrouwbaarheid werken. Het werken volgens de norm zorgt voor de naleving en controle van de voedselvoorschriften. Als gevolg hiervan kunnen eventuele aansprakelijkheidsclaims aanzienlijk worden geminimaliseerd, aangezien IFS Logistics de wettelijke voorschriften implementeert.

Geaccrediteerde certificatie-instellingen zijn goedgekeurd voor IFS Logistics certificering. Een overeenkomstige certificering gaat dan gepaard met regelmatige audits. Een op deze manier verkregen certificaat bewijst aan klanten en partners dat aan de normen wordt voldaan en schept een overeenkomstig niveau van vertrouwen.

Terug