Technische Support

Support van softwarekeuze tot en met go-live

Support aanvragen

Wie in nieuwe software investeert, verwacht dat het systeem vanaf de go-live optimaal draait. Niet iedereen heeft daarvoor de kennis en ervaring in huis. Ook dan staan wij voor u klaar.

Samen met u zorgen wij er tijdens de implementatie van WinSped® op uw systeemomgeving voor, dat uw TMS vlekkeloos draait. Soms kunnen extra werkzaamheden nodig zijn om de samenwerking van hard- en software de optimaliseren. Onze systeembeheerders kunnen u hierbij ondersteunen, tegen voordelige tarieven en met de focus op WinSped®.

Als u een onderhoudscontract heeft afgesloten, dan heeft u recht op de meest actuele jaarversie van WinSped®. Deze nieuwe versies bevatten verbeteringen en optimalisaties en werken conform de actuele wet- en regelgeving. Daarom bevelen wij altijd deze jaarlijkse update aan, die u eenvoudig uitvoert via de installatiewizard.
Wilt u de update niet zelf uitvoeren, dan staan onze technische experts voor u klaar.

Activiteiten:

 • Telefonische inventarisatie van uw WinSped®-omgeving.
 • Installatie van de nieuwste WinSped®-programmaversie voor maximaal 15 clients (op afstand).
 • Updaten van uw WinSped®-omgeving (op afstand).
 • Documentatie van uw WinSped®-omgeving.
 • Telefonische bespreking van de verrichte werkzaamheden.

Vereisten:

 • Een contactpersoon die uw WinSped®-systeemomgeving kent, voor overleg met de afdeling Systeembeheer van LIS.
 • Toegang op afstand tot uw WinSped®-omgeving.
 • Een geactiveerd WinSped®-onderhoudscontract.

Vaste projectprijs: € 425,00

Wilt u uw WinSped®-systeemomgeving altijd up-to-date houden of de best mogelijke hardware voor de software kiezen? Om u te helpen gefundeerde keuzes te maken kunnen wij uw systeemomgeving doorlichten. Op basis van de aanwezige hardware en onze systeemeisen stellen we een zorgvuldig afgewogen en overzichtelijk hardware-concept voor uw WinSped®-systeemomgeving voor.
Samen met u kiezen we de meest geschikte hardware voor de inrichting van WinSped®.

Activiteiten:

 • Telefonisch overleg voor het inventariseren van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Indien nodig een inventarisatie van uw huidige IT-omgeving (op afstand).
 • Ontwikkeling van een hardware-concept voor uw WinSped®-systeemomgeving, gebaseerd op uw eisen.
 • Een bespreking van ons voorstel.

Vereisten:

 • Een contactpersoon die uw WinSped®-systeemomgeving kent, voor overleg met Systeembeheer van LIS.
 • Toegang op afstand tot uw WinSped®-omgeving.

Vaste projectprijs: € 180,00

Met name bij complexe WinSped®-omgevingen is het lastig om alle systemen te monitoren. Om u hierin te ondersteunen kunnen wij u de PRTG Network Monitor van softwarehuis Paessler aanbieden.
U wordt via e-mail of sms op de hoogte gehouden wanneer er problemen ontstaan. Via een webportaal – ook te benaderen via uw smartphone – heeft u het overzicht over alle relevante systemen. Wij begeleiden u bij de installatie en configuratie van de monitoring en trainen uw key-user(s) in het gebruik.

Activiteiten:

 • Telefonisch overleg voor het inventariseren van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Inrichting van de monitoring voor uw WinSped®-omgeving (op afstand).
 • Documentatie van de PRTG-omgeving.
 • Introductie in het werken met de monitoring.

Vereisten:

 • Een contactpersoon die uw WinSped®-systeemomgeving kent, voor overleg met Systeembeheer van LIS.
 • Toegang op afstand tot uw WinSped®-omgeving.
 • De mogelijkheid om PRTG te installeren op een bestaande WinSped®-server.
 • De beschikking over een smartphone met iOS of Android, wanneer u PRTG mobiel wilt gebruiken.
 • Vrijgave van een eventuele firewall.

Vaste projectprijs: € 670,00

Als WinSped® traag reageert, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Onze systeembeheerders kunnen WinSped®-omgeving onderzoeken op mogelijke oorzaken.
Zij testen en optimaliseren op afstand uw Microsoft SQL Server, uw WinSped® Services Server of uw WinSped® clients. U ontvangt een uitgebreid verslag van onze bevindingen, met eventuele aanbevelingen voor verdere optimalisatie.

Activiteiten:

 • Telefonisch overleg voor het inventariseren van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Testen en optimaliseren van de performance van uw Microsoft SQL Server (op afstand).
 • Testen en optimaliseren van de performance van uw WinSped® Services Server (op afstand).
 • Testen en optimaliseren van de performance van uw WinSped® clients (op afstand).
 • Eventueel testen van uw WinSped® Server.
 • Verslag en bespreking van de afgeronde werkzaamheden.

Vereisten:

 • Een contactpersoon die uw WinSped®-systeemomgeving kent, voor overleg met Systeembeheer van LIS.
 • Toegang op afstand tot uw WinSped®-omgeving.
 • Microsoft SQL Server.

Vaste projectprijs: € 490,00

WinSped® slaat automatisch alle relevante data op in een specifieke database. Goed ingerichte back-up procedures zijn voldoende om alle noodzakelijke gegevens weer te kunnen achterhalen indien er sprake is van technische storingen.
Wij kunnen u helpen met testen of uw back-upprocedures voldoen en of de back-up van een database goed verlopen is. We adviseren u over de inrichting van een onderhoudsschema of een automatische herstelprocedure via een tweede SQL Server.

Activiteiten:

 • Telefonische bespreking van de back-upstrategie.
 • Opstellen van een onderhoudsschema voor back-up en optimalisatie van uw WinSped® database (op afstand).
 • Inrichten van een automatische herstelprocedure van de WinSped® back‑up op een tweede SQL Server.
 • Configuratie van e-mailberichten voor foutmeldingen in de back-up of herstelprocedure (op afstand).
 • Documentatie van het onderhoud.
 • Bespreking van het onderhoud.

Vereisten:

 • Een contactpersoon die uw WinSped®-systeemomgeving kent, voor overleg met Systeembeheer van LIS.
 • Toegang op afstand tot uw WinSped®-omgeving.
 • Indien nodig een tweede SQL Server voor het automatisch herstel van de WinSped® database back-up.

Vaste projectprijs: € 295,00

Let op:

 • Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op support op afstand, bijvoorbeeld via Teamviewer.
 • Voor aanvang van de werkzaamheden inventariseren we telefonisch welke support er nodig is.
 • Wij kunnen de oplossingen bij u ter plaatse implementeren, vraag naar de mogelijkheden.