ASP

ASP staat voor de afkorting Application Service Providing of ook wel Application Service Provider. Het betekent de levering van een aanvraag als een dienst. In dit geval wordt de softwarelicentie niet lokaal op het werkstation (client) van de gebruiker geïnstalleerd, maar heeft de gebruiker toegang tot de applicatie via een netwerk (internet of bedrijfsintranet) en een webclient. De software en alle benodigde componenten bevinden zich op een centrale server.

Bij het leveren en gebruiken van software via ASP ontvangt de serviceprovider een vergoeding, meestal een maandelijkse huurprijs, voor een vaste periode. Daarnaast is een op gebruik gebaseerde facturering op basis van het aantal systeemtransacties (pay as you go) ingeburgerd geraakt. Hybride vormen zijn ook mogelijk. Naast de levering neemt de softwareleverancier ook het onderhoud en de service van de software en hardware voor zijn rekening.

ASP-oplossingen zijn met name geschikt voor toepassingen die bijzonder hoge eisen stellen aan de hardware. Dit geldt ook voor het in kaart brengen van complexe logistieke processen logistiek en expeditiesoftware.

Voordelen van de software Gebruik via ASP

De onafhankelijkheid van de hardware die anders nodig is voor de verwerking van de gegevensvolumes is het meest doorslaggevende voordeel van ASP. Bij conventioneel softwaregebruik – zowel als licentie voor het individuele werkstation als bij gebruik in een aparte serveropstelling – moet de klant altijd zelf de compatibiliteitsgarantie van software en hardware afhandelen om permanent upgradebaar te zijn. Op een gegeven moment wordt de hardware het knelpunt. Als men te lang heeft gewacht en dan tegelijkertijd software en hardware moet vernieuwen, worden er meestal hoge en slechts gedeeltelijk te voorziene kosten gemaakt. De overname houdt ook verband met een hoge investering met de normale software-aankoop. Ter vergelijking: in het ASP-model zijn deze kosten harmonieus verdeeld over de looptijd van het huurcontract. Dit maakt de software en indirect ook de hardwarekosten constant en betrouwbaar berekenbaar.

Bovendien zijn de eisen voor de lokale hardware (PC of laptop) relatief laag, omdat er meestal alleen een internetbrowser of een webclient geïnstalleerd hoeft te worden. Het onderhoud van de werkplekken is dan ook vrij eenvoudig. ASP genereert hetzelfde voordeel aan de serverkant, aangezien de software slechts eenmaal in een hardware-omgeving hoeft te worden onderhouden.

Aangezien er geen software hoeft te worden geïnstalleerd op lokale hardware, wordt de inspanning die nodig is om de applicatie te implementeren ook sterk vereenvoudigd door ASP. Enerzijds ontlast dit de eigen IT-afdeling en anderzijds bespaart het extra kosten voor anders noodzakelijke onderhoudscontracten.

Risico’s van ASP

Naast de duidelijke voordelen brengt Application Service Providing ook risico’s met zich mee die moeten worden afgewogen. Bij ASP verloopt de toegang via een netwerk waarvan de beschikbaarheid een voorwaarde is voor het gebruik van de software. Dus als er problemen zijn met de internetverbinding of de serververbinding, is de applicatie niet beschikbaar. Andere factoren die in aanmerking moeten worden genomen zijn de beschikbaarheid van de server. Dit kan niet worden gegarandeerd als er sprake is van onvoorziene beslagfouten of uitval door onderhouds- en update-vensters. Dit geldt ook voor uw eigen hardware, waar u zelf actie kunt ondernemen en onderhoudswerkzaamheden en dergelijke individueel kunt plannen.

De beveiliging van gegevens moet ook in verband met ASP worden overwogen. In het algemeen moet ervoor worden gezorgd dat uw eigen gegevens extern worden beveiligd door de dienstverlener. Afhankelijk van het soort gegevens moet ook aan speciale veiligheidsnormen worden voldaan.

Ook de vraag naar de ondersteunende structuur moet worden beantwoord. Als dit in een volledige levenscyclus kan worden geleverd, zijn proactieve foutcorrectie, continue verbetering en professionele versiebeheer gegarandeerd.

verschil met SaaS

Software-as-a-service oplossingen zijn sterk gestandaardiseerd en kunnen nauwelijks door de gebruiker worden aangepast. De prijzen in het Saas-model, die meestal in bundels zijn gerangschikt, bieden een keuze uit verschillende modules die gefactureerd worden, ongeacht of ze gebruikt worden of niet. Bovendien delen SaaS-klanten meestal de infrastructuur en de serveromgeving.

Aan de andere kant zijn de mogelijkheden om de software in Application Service Providing op maat te maken zeer hoog, waardoor de prijsmodellen voor ASP-oplossingen ook veel individueler en meer op het gebruik afgestemd zijn. De looptijd van ASP-contracten is vaak langer, vaak drie tot vijf jaar, terwijl SaaS-contracten vaak slechts voor 12 of 24 maanden bindend zijn.

Terug