ASP

ASP staat voor Application Service Providing of Application Service Provider. Het betekent het aanbieden van een applicatie als een service. In dit geval wordt de softwarelicentie niet lokaal op het werkstation van de gebruiker (client) geïnstalleerd, maar krijgt hij toegang tot de applicatie via een netwerk (internet of bedrijfsintranet) en een webclient. De software en alle benodigde componenten staan ​​op een centrale server.

Wanneer software wordt geleverd en gebruikt via ASP, ontvangt de serviceprovider een vergoeding, meestal een maandelijkse huur, voor een vaste duur. Bovendien is op gebruik gebaseerde facturering op basis van het aantal systeemtransacties (betalen naar gebruik) een feit geworden. Ook gemengde vormen zijn mogelijk. Naast de levering zorgt de softwareleverancier ook voor de zorg en het onderhoud van de software en hardware.

ASP-oplossingen zijn met name geschikt voor applicaties die bijzonder hoge eisen stellen aan de hardware. Dit geldt ook voor logistieke en verzendsoftware die complexe logistieke processen in beeld brengt.

Voordelen van het gebruik van de software via ASP

De onafhankelijkheid van de hardware die anders nodig is voor de verwerking van de hoeveelheden gegevens, is het meest doorslaggevende voordeel van ASP. Bij conventioneel softwaregebruik – zowel als licentie voor het individuele werkstation als bij gebruik in een aparte serveropstelling – moet de klant altijd zelf de compatibiliteitsgarantie van software en hardware afhandelen om permanent upgradebaar te zijn. Op een gegeven moment wordt de hardware het knelpunt. Als men te lang heeft gewacht en dan tegelijkertijd software en hardware moet vernieuwen, worden er meestal hoge en slechts gedeeltelijk te voorziene kosten gemaakt. De aankoop van de normale softwareaankoop gaat ook gepaard met een hoge investering. Ter vergelijking: in het ASP-model worden deze kosten evenwichtig verdeeld over de looptijd van het huurcontract. Dit maakt de software en indirect ook de hardwarekosten constant en betrouwbaar berekenbaar.

Verder zijn de eisen aan de lokale hardware (pc of laptop) relatief laag, aangezien doorgaans alleen een internetbrowser of een webclient geïnstalleerd hoeft te worden. Het onderhoud van de werkplekken is daardoor vrij ongecompliceerd. ASP genereert hetzelfde voordeel ook aan de serverkant, aangezien de software maar één keer in een hardware-omgeving hoeft te worden onderhouden.

Aangezien er geen software hoeft te worden geïnstalleerd op lokale hardware, wordt de inspanning die nodig is om de applicatie te implementeren ook aanzienlijk vereenvoudigd via ASP. Dit ontlast enerzijds de eigen IT-afdeling van het bedrijf en bespaart anderzijds extra kosten voor anders noodzakelijke onderhoudscontracten.

Risico’s van ASP

Naast de duidelijke voordelen brengt Application Service Providing ook risico’s met zich mee die moeten worden afgewogen. Bij ASP verloopt de toegang via een netwerk waarvan de beschikbaarheid een voorwaarde is voor het gebruik van de software. Dus als er problemen zijn met de internetverbinding of de serververbinding, is de applicatie niet beschikbaar. De beschikbaarheid van de server is een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, dit kan niet worden gegarandeerd als er onvoorziene hardware storingen of downtime zijn als gevolg van onderhouds- en updatevensters. Hier moet ook rekening mee worden gehouden voor uw eigen hardware, waar u zelf actie kunt ondernemen en onderhoudswerkzaamheden en dergelijke individueel kunt plannen.

De beveiliging van gegevens moet ook in verband met ASP worden overwogen. In het algemeen moet ervoor worden gezorgd dat uw eigen gegevens extern worden beveiligd door de dienstverlener. Afhankelijk van het soort gegevens moet ook aan speciale veiligheidsnormen worden voldaan.

Ook de vraag hoe support moet worden gestructureerd, moet worden beantwoord. Als dit in een volledige levenscyclus kan worden geleverd, zijn proactieve foutcorrectie, continue verbetering en professionele versiebeheer gegarandeerd.

Differentiatie met SaaS

Software-as-a-Service oplossingen zijn sterk gestandaardiseerd en kunnen nauwelijks door de gebruiker worden aangepast. De prijzen in het Saas-model, die meestal in bundels zijn gerangschikt, bieden een keuze uit verschillende modules, die gefactureerd worden ongeacht of ze gebruikt worden of niet. Daarnaast delen SaaS-klanten in de meeste gevallen de infrastructuur en de serveromgeving.

Aan de andere kant zijn de mogelijkheden van het op maat ontwerpen van software in Application Service Providing zeer hoog, waardoor de prijsmodellen voor ASP-oplossingen ook beduidend individueler zijn en meer op het gebruik zijn afgestemd. De looptijd van ASP-contracten is vaak langer, vaak drie tot vijf jaar, terwijl SaaS-contracten vaak slechts voor 12 of 24 maanden bindend zijn.

Terug