ETA

De afkorting ETA staat voor het Engelse Estimated Time of Arrival. Op het gebied van transport en logistiek is dit tijdstip de geplande aankomsttijd van een bepaald transportmiddel onder de huidige omstandigheden. De ETA speelt vooral een belangrijke rol bij leveringen die deel uitmaken van een just-in-time-proces, omdat het verdere transport of een productieproces daarop is afgestemd en ervan afhankelijk is.

De ETA is altijd een inschatting, waarbij in de voorspelling van de duur van het transport echter de op dat moment heersende omstandigheden, zoals de verkeerssituatie, het weer etc., worden meegenomen om de meest geschikte aankomsttijd aan te geven. Als er zich bijvoorbeeld een file op de route van een vrachtauto voordoet, vertraagt ​​dit zijn aankomst en verandert daarmee ook de ETA als in de vorige informatie nog geen rekening is gehouden met deze verkeerssituatie.

De berekening van de ETA van een zending kan behoorlijk complex zijn, afhankelijk van het vervoermiddel, aangezien veel factoren de duur van het transport en dus de aankomsttijd beïnvloeden. Met name bij zeevracht moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden; waterstanden in rivieren spelen een rol bij verschepingen over de binnenwateren. Bij spoor- of vrachtwagenvervoer is dit afhankelijk van de gekozen route en eventuele belemmeringen door ongepland verkeer.

Nauwkeurige planning van de aankomsttijd

Een zo nauwkeurig mogelijke berekening en daarmee de exacte specificatie van de ETA is doorslaggevend bij de logistieke planning. De aankomst van een zending bepaalt in hoge mate de planningsprocessen die eraan zijn gekoppeld. Vanwege de complexiteit van de factoren die van invloed zijn op de berekening van een waardevolle aankomsttijd is hier een time management tool nodig. Gegevens zoals de route, de huidige en voorspelde verkeerssituatie of de rij- en rusttijden van de bestuurders worden gebruikt voor de systeemondersteunde bepaling van de ETA.

Een zo nauwkeurig mogelijke specificatie van de ETA is een sleutelfactor voor de vervolgprocessen. Op basis hiervan kan elke beoogde overslag en verder transport of voorziening voor verwerking in de productie betrouwbaar worden gepland.

Terug