Gedeeltelijke belasting

Onder gedeeltelijke lading wordt verstaan een lading die slechts gedeeltelijk gebruik maakt van de beschikbare vrachtruimte van het vervoermiddel. De Engelse term LTL “Less-than-Truck-Load” is ingeburgerd voor een vrachtwagen-deellading en LCL “Less-than-Container-Load” voor een container-deellading. Een deelbelading wordt vaak bepaald door de omvang van de zending of door de bijbehorende vervoersvoorschriften, zoals het verbod op het opnieuw laden van gevoelige goederen.

In de regel wordt getracht de nog beschikbare laadvermogens te combineren met andere, geschikte deelladingen of een gegroepeerd transport te verzorgen. Op deze manier kan het hele transport zuiniger worden gemaakt. Gecombineerde deelladingen zijn tijdrovender dan transporten met een volle lading. Tijdens het laden, herladen en lossen ontstaan extra afstanden en wachttijden. Deellastverkeer is daarom niet geschikt voor tijdkritische, urgente zendingen, zodat deze meestal als volle lading worden afgehandeld om een korte transporttijd te bereiken.

Classificatie van zendingen

Een noodzakelijke en regelmatige processtap in de afhandeling van zendingen is de inspectie van de vracht en het bepalen welk type zending kan of moet worden afgehandeld. Dit komt omdat niet elke zending die qua volume of gewicht vrij is, als deellast kan worden afgehandeld. De goederen kunnen ook als stukgoed worden vervoerd in een groepagezending. In dit geval wordt de stukgoederen bij de respectieve verlader in een voorafgaande run met andere stukgoederen opgehaald, samengevoegd tot gegroepeerde ladingen in de overeenkomstige logistieke hubs en uiteindelijk als stukgoederen gelost bij de respectieve ontvanger in een volgende run. Het transport als groepagevracht is kostenefficiënter dan het vervoer per stukgoed, waarbij meestal opnieuw moet worden geladen.

Terug