TEU

Skrót TEU oznacza angielską Twenty-Foot Equivalent Unit i oznacza 20-stopowy standardowy kontener. TEU jest znormalizowaną międzynarodowo jednostką służącą do liczenia tych znormalizowanych Kontenery ISO. Jako jednostka znormalizowana, TEU w morskim ruchu towarowym może być wykorzystana do wskazania pojemności ładunkowej statków towarowych. W ten sposób można również kwantyfikować zdolności przeładunkowe terminali przeładunkowych.

Dwa 20-metrowe kontenery ISO z kolei odpowiadają jednemu 40-metrowemu kontenerowi ISO, który jest również w skrócie FEU dla ekwiwalentu czterdziestostopniowego. Dlatego też 40-metrowy kontener ISO wymaga takiej samej ładowności jak dwa 20-metrowe kontenery ISO.

Standardowy kontener ISO

Kontenery ISO są znormalizowane pod względem wymiarów, dzięki czemu w międzynarodowym transporcie intermodalnym nie jest konieczny przeładunek, a jedynie przeładunek kontenera jako jednostki ładunkowej. Środki transportu są odpowiednio dopasowane do kontenerów ISO od podwozia ciężarówki do kontenerowego statku towarowego. Kontenery stały się istotne w związku z frachtem morskim. Kontenery są dziś regułą na statkach towarowych – ładunek drobnicowy z pojedynczych palet lub skrzynek w zasadzie nie jest już ładowany.

Zarówno 20-stopowy kontener ISO, jak i 40-stopowy kontener ISO mają stałe wymiary. 40-stopowy kontener ISO ma dokładnie 40 stóp (12,192 metra) długości. Tak, że dwa TEU odpowiadają dokładnie jednemu 40-metrowemu kontenerowi ISO, nie są one całkiem długie na 20 stóp, ale tylko na 9 stóp i 10,5 cala, pozostawiając szczelinę 3 cale. Oba kontenery mają szerokość 8 stóp (2,438 metra).

Wysokość może być różna dla obu kontenerów. Są to tzw. pojemniki niskokubeczkowe lub wysokokubeczkowe.

TEU we frachcie morskim

Pojemność, a także ładunek kontenerowca podaje się w TEU. Największy obecnie – pod względem pojemności ładunkowej w TEU – kontenerowiec ma pojemność ponad 21 400 TEU. Ze względu na wysoką standaryzację za pomocą kontenerów ISO oraz konstrukcję statków w TEU, procesy transportowe są bardzo uproszczone. Ma to również wpływ na udział kosztów transportu w kosztach całkowitych poszczególnych produktów, który często wynosi mniej niż 10%.

Cofnij