Tworzenie zleceń transportowych

Szybkie i łatwe tworzenie zleceń jest nieodzwoną zaletą programu

Szybkie i bezbłędne tworzenie zleceń transportowych jest jedną z głównych zalet programu WinSped®. Nie ważne, czy importujemy zlecenia, czy zakładamy je z szablonu lub ręcznie – program umożliwia szybkie i bezproblemowe ich zapisywanie i przekazywanie do dalszej obróbki w dyspozycji.

Automatyczny zapis zleceń

Wszechstronny interfejs LISIN umożliwia import danych zleceń, np. bezpośrednio od Twoich klientów. Uniwersalny konwerter pozwala na import danych w różnych formatach jak FORTRAS, IDS lub EDIFACT. Również zlecenia utworzone przez Twoich zleceniodawców przy pomocy portalu internetowego WebSped® są przesyłane bez żadnych ograniczeń do programu WinSped®. Inteligentne makra umożliwiają następnie zautomatyzowane dodawanie brakujących informacji do zleceń, generowanie zależnych od siebie zleceń oraz kontrolowane przesyłanie danych w celu dalszej obróbki.

Tworzenie zleceń transportowych w WinSped®

Zlecenia kontraktowe

Szczególnie łatwe w WinSped® jest tworzenie nowych zleceń na podstawie kontraktów. Wszystkie dane dotyczące zleceń oraz uzgodnione ceny zapisane są w kontrakcie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby utworzyć nowe zlecenie. Użytkownik jest dodatkowo informowany o aktualnym statusie zleceń, dzięki czemu posiada ciągłą kontrolę nad ilością i może niezwłocznie zareagować w razie potrzeby.

Manualne tworzenie zleceń

Manualne tworzenie zleceń w WinSped® może odbywać się na wiele wygodnych sposobów. Dowolnie edytowalne pola oraz zoptymalizowane okno wprowadzania danych pozwalają na efektywne tworzenie zleceń. Program umożliwia szybkie wprowadzenie wymaganych informacji do zlecenia i jest bezpośrednio powiązany z bazą kontrahentów. Automatyczna kontrola wiarygodności kontrahenta uwzględnia zarówno wszystkie nierozliczone zlecenia jak również niezapłacone faktury i ostrzega użytkownika o przekroczeniu limitu kredytowego dla danego kontrahenta.

Indywidualna konfiguracja okien

Poza dwoma standardowymi oknami do wprowadzania zleceń dla ładunków częściowych oraz ładunków kompletnych WinSped® oferuje dodatkowo możliwość indywidualnego skonfigurowania okna zleceń, co pozwala na dopasowanie programu do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dodatkową zaletą jest to, że użytkownik ustala kolejność oraz rodzaj danych, które chce widzieć. Zintegrowany program tworzenia odpowiednich skryptów gwarantuje sprawne zarządzanie zleceniami. Program umożliwia otwieranie i edycję wielu zleceń jednocześnie.

Właściwości:

 • Definiowanie stref załadunku i rozładunku
 • Historia zleceń – śledzenie statusów
 • Przepinki
 • Dowolna liczba pozycji w zleceniu
 • Różne metody liczenia odległości, możliwe zastosowanie oddzielnej metody dla zleceniodawcy i podwykonawcy
 • Kontrola wiarygodności finansowej kontrahentów
 • Adresy jednorazowe
 • Etykiety i druk kodów kreskowych
 • Dowolna konfiguracja przeglądarki zleceń przy pomocy indywidualnych filtrów lub właściwości okien
 • Dowolne zarządzanie wydrukami również na bazie szablonów Word
 • Towary niebezpieczne
 • Konwerter dla FORTRAS, IDS128, IDS80, IFTMIN, IFCSUM, IFTSTA oraz indywidualne formaty
 • Ładunki
 • Pobrania
 • Kontrakty
 • Zarządzanie relacjami
 • Routing
 • Przyjęcie przesyłek zbiorczych na magazyn
 • Ustalanie wag objętościowych
 • Ładunki drobnicowe
 • Ładunki częściowe
 • Tworzenie odcinków tras
 • Kontrola terminów zleceń oraz kontrahentów w zarządzaniu kontaktami
 • Wskazówki tekstowe dot. załadunku, rozładunku, dyspozycji, faktury, dokumentacji wysyłkowej
 • Możliwość automatycznego zarządzania środkami ładunkowymi
 • WebSped®-tworzenie zleceń oraz kontrola statusu zleceń WinSped® online