ETA-Center

Weten waar, weten wanneer....

Ondersteuning van de afdeling customerservice door het ETA center. WinSped® beschikt over de functionaliteit om vertrokken ritten doorlopend te monitoren op de haalbaarheid. Daarmee toetst WinSped® voortdurend of de geplande laad- of lostijd ook de verwachte tijd van uitvoering is. Omdat er tal van factoren zijn die de uitvoering kunnen verstoren worden planners geholpen door deze functies van WinSped®. Het meeste klantencontact vind echter plaats met de afdeling customerservice. WinSped® heeft daarom een dashboard ontwikkeld waar de planmodule doorgerekende ritinformatie overzichtelijk presenteert. Op die manier is snel te zien welke ritten zich in de gevarenzone bevinden. De downdrill mogelijkheden binnen het dashboard geven binnen een enkele muisklik informatie over de betrokken zendingen waarmee u proactief uw klant kunt informeren.

Met het nieuw ontwikkelde ETA-center van LIS bent u in staat om binnen de tijdkritische supplychains (Just in Time of Just in Sequence) adequate beslissingen te nemen en de betrokken partijen te informeren over de status en verwachte tijd van aankomst, ook als het even tegenzit.

Managementfuncties:

  • Voortdurende controle van vertrek en aankomsttijden
  • Calculatie van haalbaarheid van ritten met inachtneming van de actuele verkeerssituatie
  • Doorrekening gebaseerd op de beschikbare digitacho informatie en verwachte laad en lostijd per adres
  • Proactieve signalering voor een te late aankomst op het laad- of losadres
  • Overzichtelijk layout waardoor de focus op de uitzonderingen kan worden gelegd.
  • Customerservice medewerkers werken via vaste procedures en kunnen daarmee alle betrokkenen snel, volledig en proactief informeren.