ETA-Center

Wiedząc gdzie, wiedząc kiedy....

Ze względu na różne czynniki, takie jak utrudniony ruch drogowy, czas pracy kierowców lub problemy techniczne, termin dostawy przesyłki klienta może ulec opóźnieniu. W takich sytuacjach nowy moduł ETA Center wspomoże dyspozytorów w codziennej pracy i będzie na bieżąco precyzyjnie obliczyć i stale monitorować czas przyjazdu ciężarówek.


Szczególnie w łańcuchach dostaw, w których liczy się czas, takich jak Just-in-Time i Just-in-Sequence (JIT/JIS), należy przestrzegać uzgodnionego czasu przybycia. Jeśli nie można tego zagwarantować, niezbędne jest inteligentne narzędzie do zarządzania czasem w celu zapewnienia dalszego przepływu materiałów i informacji w całym łańcuchu dostaw. Nowe centrum ETA (Estimated Time of Arrival – szacowany czas przyjazdu) firmy LIS pomaga dyspozytorom określić oczekiwaną dostawę przesyłki, a w przypadku opóźnienia lub przedwczesnego przybycia zaalarmuje zdefiniowane osoby np. wysyłając E-Mail. Celem jest, aby spedytorzy/dyspozytorzy mogli aktywnie informować swoich klientów o aktualnym statusie dostawy towaru.

Funkcje zarządzania:

  • Monitorowanie czasu przyjazdu i wyjazdu
  • Obliczanie bieżących informacji o ruchu drogowym
  • Uwzględnianie czasów pracy kierowców, załadunku i rozładunku
  • Aktywny system ostrzegania o opóźnionym załadunku lub rozładunku
  • Przepływ informacji w zakresie przetwarzania i oceny opóźnień