ETA

Skrót ETA oznacza Estimated Time of Arrival (szacowany czas przyjazdu). W dziedzinie transportu i logistyki czas ten odnosi się do planowanego czasu przyjazdu danego środka transportowego z uwzględnieniem aktualnych, bieżących warunków.  ETA odgrywa szczególnie ważną rolę w przypadku dostaw, które są częścią procesu Just-in-Time i Just-in-Sequecnce, ponieważ dalsze transporty lub procesy produkcyjne są zorientowane i zależne od niej.

ETA jest zawsze wartością szacunkową, która jednak przy przewidywaniu czasu trwania transportu uwzględnia aktualnie panujące warunki, takie jak sytuacja na drogach, pogoda itp. w celu określenia możliwie najbardziej odpowiedniego czasu przyjazdu. Jeśli na przykład na trasie przejazdu ciężarówki pojawi się korek, opóźni to jej przyjazd i tym samym zmianie ulegnie ETA, o ile dana sytuacja drogowa nie została już wcześniej uwzględniona w poprzedniej specyfikacji.

Obliczenie ETA przesyłki może być dość skomplikowane w zależności od środka transportu, ponieważ wiele czynników wpływa na czas trwania transportu, a tym samym na czas dostarczenia przesyłki. W szczególności w przypadku transportu morskiego należy uwzględnić warunki pogodowe, natomiast przy transporcie towarów statkami na śródlądowych drogach wodnych znaczenie ma poziom rzek. W przypadku transportu kolejowego lub samochodowego ważny jest wybór trasy i ewentualne utrudnienia wynikające z nieplanowanego natężenia ruchu.

Precyzyjne planowanie czasu przyjazdu

Jak najdokładniejsze obliczenie ETA, a tym samym jego precyzyjne określenie, ma kluczowe znaczenie w planowaniu logistycznym. Nadejście przesyłki w decydujący sposób determinuje procesy dyspozycyjne z nią związane. Ze względu na złożoność czynników wpływających na wyliczenie szacowanego czasu przyjazdu, niezbędne jest tutaj narzędzie do zarządzania czasem. Dane takie jak trasa, aktualna i prognozowana sytuacja na drogach lub czas jazdy i odpoczynku kierowców są wykorzystywane do wspomaganego przez system określania ETA.

Dokładne oszacowanie czasu przyjazdu stanowi główną zmienną dla kolejnych procesów. Na jej podstawie można planować wszelkie zamierzone działania, dalszy transport czy podjąć przygotowania do dalszej produkcji.

Cofnij