TMS System do zarzadzania transportem

Systemy do zarządzenia transportem, służy do uproszczenia organizacji, planowania, kontroli i optymalizacji wszystkich procesów logistycznych. W logistyce i transporcie bardzo szybko osiąga się pewien stopień złożoności, co sprawia, że konieczne jest zastosowanie odpowiedniego systemu zarządzania transportem (TMS- Transport Management Software). System wspiera użytkownika w mnogości procesów logistycznych, zwłaszcza transportu, przeładunku i magazynowania a także intralogistyki oraz pomaga i pozwala na efektywne ich przetwarzanie. System TMS powinien być elastyczny do wszelkich procesów zachodzących w obszarze przedsiębiorstwa.

Branża logistyczna stoi przed stale rosnącymi wyzwaniami: Wzrasta liczba i ilość wysyłanych towarów, a także wymagania dotyczące szybkości wysyłki, technologii cyfrowych i serwisu. Aby sprostać tej presji na wysoce konkurencyjnym rynku, optymalizacja procesów i związany z nią wzrost wydajności są głównymi elementami docelowymi każdej firmy. W tym celu dyspozytorzy używają odpowiedniego oprogramowania, które ma za zadanie poprawić organizację pracy. Kluczowe znaczenie ma przy tym efektywne planowanie zadań logistycznych oraz projektowanie zoptymalizowanych procesów w ramach oprogramowania spedycyjnego, które jest realizowane w sposób ekonomiczny.

Funkcje systemu

Wydajne i elastyczne systemy do zarządzania transportem są podstawą trwałej konkurencyjności. W tym celu wszystkie procesy logistyczne są zintegrowane w ramach poszczególnych zautomatyzowanych procedur w systemie. Ta cyfryzacja procesów specyficznych dla przedsiębiorstwa jest często osiągana za pomocą standardowego zakresu funkcji oraz, w razie potrzeby, dodatkowych modułów funkcjonalnych. Wspólne funkcje w ramach oprogramowania dla firm transportowych to np. Tworzenie zleceń, obliczanie frachtu, dyspozycja graficzna, transport ładunków oraz interfejsy do systemów telematycznych czy magazynowych. Indywidualne wymagania firm transportowych bądź logistycznych, które wykraczają poza te podstawy, są odzwierciedlane dzięki odpowiednim, funkcjonalnie rozbudowanym modułom.

Spedytorzy, firmy logistyczne i transportowe używają oprogramowania logistycznego w celu digitalizacji procesów logistycznych i tym samym osiągnięcia optymalnej realizacji zamówień. Kolejnym nadrzędnym celem jest zwiększenie zadowolenia klientów i produktywności.

Obsługa systemu

Działanie wysokowydajnego oprogramowania do zarządzania transportem opiera się na solidnej architekturze informatycznej, która przetwarza dane stałe i ruchome w ramach całego systemu. Zapisane dane są zarządzane centralnie w systemie i są dostępne dla każdego użytkownika przy różnych stanowiskach pracy. Oprogramowanie systemowe może być skonfigurowane w klasycznej architekturze klient-serwer lub jako rozwiązanie w chmurze (ASP).

Rozwiązanie typu klient – serwer

System do zarządzania transportem, baza danych i inne wymagane komponenty systemowe są dostarczane w lokalnej, dostępnej sieci serwerów. Za pośrednictwem tej sieci użytkownik systemu TMS, który jest ustawiony na stacjach roboczych PC, uzyskują dostęp do serwera oraz zapisanych na nim danych i poszczególnych funkcjonalności systemu. W tej konfiguracji możliwe jest również podłączenie urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety lub skanery kodów kreskowych za pośrednictwem usług zdalnych. Klient poprzez serwer ma dostęp do własnego sprzętu i środowiska systemu informatycznego, na którym dane są bezpiecznie przechowywane. Tę zaletę i korzyść należy zestawić z kosztami związanymi z uruchomieniem, obsługą i konserwacją sprzętu.

Rozwiązania w chmurze – Application Service Providing (ASP)

System do zarządzanie transportem może być także użytkowany w chmurze dzięki aplikacjom Application Service Providing (ASP) . Tutaj dane i poszczególne komponenty systemu są również przechowywane centralnie na serwerze, ale na serwerze dostawcy oprogramowania.

W tym przypadku wszystkie niezbędne komponenty oprogramowania także są centralnie przechowywane, ale już na serwerach dostawcy oprogramowania. Pracownicy uzyskują dostęp do danych i systemu na swoim komputerze przez klienta zdalnego/stronę internetową. ASP zapewnia bezpieczne i przede wszystkim wysokowydajne środowisko systemowe za pośrednictwem dostawcy. Obsługa i utrzymanie systemu na serwerach jest również wykonywana przez dostawcę.

Cofnij