Transport bezpośredni

W transporcie bezpośrednim towar przewożony jest z punktu początkowego pod adres docelowy bez zmiany środka transportu. W przeciwieństwie do innych form transportu, nie ma tu przeładunku towarów. W transporcie bezpośrednim towar dociera do klienta bezpośrednio od producenta, bez korzystania z logistycznych centrów dystrybucji czy magazynów.

Ze względu na połączenie z siecią dróg, większość bezpośrednich transportów odbywa się drogą lądową za pomocą samochodów ciężarowych.

Transport bezpośredni i optymalizacja procesów

W całym łańcuchu dostaw wszystkie zaangażowane strony, a w szczególności załadowcy, nieustannie pracują nad optymalizacją procesów i zwiększeniem wydajności operacji. Oszczędność kosztów osiągana jest z jednej strony poprzez dostosowanie transportu, a z drugiej strony w magazynie. Transport bezpośredni odgrywa zatem rolę zarówno w zakresie optymalizacji kosztów transportu i magazynowania, jak i optymalizacji czasu transportu.

Transport towarów transportem bezpośrednim może być obsługiwany indywidualnie, szybko i zgodnie z harmonogramem, a tym samym oferując klientowi bardzo wysoki poziom usług. Często stosowany wtedy, gdy chodzi o transporty o kluczowym znaczeniu czasowym, ponieważ transport odbywa się bez dodatkowego załadunku.

Ładunki pełne i częściowe w ruchu bezpośrednim

Jeśli kładziony jest nacisk na szybką i indywidualną obsługę transportu, dyspozytorzy często wybierają usługi transportu bezpośredniego. Transporty te są zazwyczaj obsługiwane jako ładunki pełne. Transport ładunków częściowych wiąże się z wyższymi kosztami z powodu braku dodatkowych ładunków w transporcie bezpośrednim, ponieważ nie ma możliwości rozłożenia kosztów na kilku zleceniodawców, jak to ma miejsce w przypadku transportu drobnicowego. Z drugiej strony mamy do czynienia z indywidualizacją transportu i terminowością dostaw.

Transporty ładunków częściowych w ruchu bezpośrednim wymagają z reguły minimalnego zakupu ładowności w postaci metrów ładunkowych, liczby palet lub ciężaru ładunku.

Cofnij