Kabotaż

Kabotaż to transport towarów między dwoma punktami na obszarze tego samego państwa, z użyciem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym kraju. Umożliwia to przedsiębiorcom prowadzenie działalności transportowej poza granicami kraju, w którym znajduje się siedziba ich firmy. To usługa tymczasowa, która pozwala ograniczyć liczbę tzw. „pustych przejazdów”, czyli bez załadunku.

Kabotaż może wykonywać każdy przewoźnik, który zgodnie z prawem wykonuje zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy, tj. posiada zarejestrowaną działalność oraz licencję transportową na przewozy międzynarodowe. Dla przedsiębiorcy kabotaż oznacza ekonomiczny i ekologiczny transport, a kierowca może efektywniej wykorzystywać czas pracy w ramach międzynarodowych przewozów transportowych.

Kabotaż w UE

UE dokonuje formalnego rozróżnienia między małym i dużym kabotażem.

Mały kabotaż – przewóz realizowany przez firmę na terenie jednego państwa UE

Duży kabotaż – transport realizowany przez firmę pomiędzy kilkoma państwami UE

Odpowiednie zakazy kabotażu chronią krajowe firmy logistyczne przed zagraniczną konkurencją.

Kabotaż transportu lądowego

Po wykonaniu przewozów międzynarodowych np. do Niemiec, kierowca może wykonać do trzech przewozów kabotażowych tym samym pojazdem w ciągu 7 dni od rozładunku przewożonego towaru. Przekroczenie liczby przejazdów kabotażowych oraz 7-dniowego terminu podlega surowym karom pieniężnym. Dokumenty wymagane przy kontroli potwierdzające kabotaż to list CMR, który dotyczy przewozu międzynarodowego i listy przewozowy dotyczące przewozu kabotażowego.

Kabotaż powietrzem i morzem

Systemy kabotażu w transporcie lotniczym są bezpłatne dla wszystkich linii lotniczych w UE od kwietnia 1997 r. (wolności lotnicze). Również w transporcie morskim od 1999 r. kabotaż jest bezpłatny dla wszystkich przedsiębiorstw żeglugowych w państwach członkowskich UE.

Cofnij