Kabotaż

Kabotaż odnosi się do usług transportowych na terenie kraju świadczonych przez zagranicznego przewoźnika. Kabotaż często odnosi się do prawa firmy zagranicznej do świadczenia usług. Pojęcie to wywodzi się z branży żeglugowej i odnosi się do żeglugi przybrzeżnej, czyli podróży z przylądka na przylądek wzdłuż wybrzeża. Kabotaż opiera się na francuskim “kabotażu”, czyli “chodzeniu z portu do portu”.

Swoboda kabotażu dla zagranicznego środka transportu pozwala na ekonomiczny i ekologicznie optymalny transport, ponieważ po transporcie do danego kraju możliwy jest również transport powrotny. Bez kabotażu środek transportu musiałby wrócić pusty. W zasadzie transport realizowany przez firmę zagraniczną nie rozpoczyna się i nie kończy w kraju macierzystym.

cabotaż w UE

UE dokonuje formalnego rozróżnienia między małym i dużym kabotażem.

Mały kabotaż – przewóz realizowany przez firmę zagraniczną na terenie kraju UE
Główny kabotaż – transport realizowany przez firmę zagraniczną (kraj trzeci) pomiędzy dwoma krajami UE

Odpowiednie zakazy kabotażu powinny chronić krajowe firmy logistyczne przed zagraniczną konkurencją. W obrębie UE zakazy kabotażu zostały jednak stopniowo złagodzone w odniesieniu do krajów, które przystąpiły do UE później. Kabotaż jest jednak nadal ograniczony, zwłaszcza w transporcie lądowym.

kabotaż transportu lądowego

Po wykonaniu przewozów międzynarodowych do Niemiec, zagraniczne przedsiębiorstwo może wykonać do trzech przewozów kabotażowych tym samym pojazdem w ciągu 7 dni od rozładunku przewożonego towaru. Przekroczenie liczby przejazdów kabotażowych oraz 7-dniowego terminu podlega surowym karom pieniężnym.

cabotaż powietrzem i morzem

Systemy kabotażu w transporcie lotniczym są bezpłatne dla wszystkich linii lotniczych w UE od kwietnia 1997 r. (wolności lotnicze). Również w transporcie morskim od 1999 r. kabotaż jest bezpłatny dla wszystkich przedsiębiorstw żeglugowych w państwach członkowskich UE.

Cofnij