Doradztwo techniczne

Towarzyszymy Ci od wyboru systemu przez cały okres jego użytkowania.

Każdemu, kto inwestuje w nowe oprogramowanie zawsze zalecamy przegląd środowiska sprzętowego

Czy nadal spełnia aktualne wymagania? Czy zapewni w przyszłości odpowiednią ochronę? Czy wymaga nowych komponentów? Czy baza danych wymaga optymalizacji? Udzielenie odpowiedzi na pytania tego typu jest trudne dla firm nieposiadających własnego specjalisty IT. Dlatego właśnie proponujemy Ci nasze wsparcie. Jedną z usług, które oferujemy jest sprawdzenie i optymalizacja Twojego serwera Microsoft SQL lub serwera WinSped® Services oraz komputerów, na których zainstalowany jest WinSped®. Ponad to pomagamy stworzyć i wprowadzić strategię tworzenia kopii zapasowych lub plan konserwacji. Na życzenie jesteśmy w stanie poczekać na Twój system i zainstalować najnowszą wersję programu zdalnie. W ofercie jest również pełny pakiet usług! Zapraszamy do kontaktu. Firma LIS – bądź zawsze dobrze poinformowany!

Czy chciałbyś, aby twoje środowisko systemu WinSped® było zawsze aktualne? Czy planujesz użycie najlepszego możliwego sprzętu? I tu właśnie przychodzimy z pomocą! Sprawdzimy Twoje środowisko sprzętowe i zaoferujemy Ci konkretne rozwiązania informatyczne. Po opracowaniu pomysłu na wyposażenie odpowiednie dla środowiska, w którym ma pracować system Winsped® oraz po przeanalizowaniu Twoich wymagań i obecnie posiadanego sprzętu, szczegółowo przedstawimy Ci rekomendowane dla Ciebie rozwiązanie. Nie ma obowiązku zakupu konkretnych podzespołów.

Komponenty:

 • Stworzenie katalogu wymagań na podstawie rozmowy telefonicznej
 • Jeśli będzie to konieczne, zapoznanie się z obecnym środowiskiem informatycznym wykorzystując dostęp zdalny
 • Opracowanie rozwiązań sprzętowych dla Twojego systemu WinSped®, biorąc po uwagę Twoje wymagania
 • Dyskusja na temat rekomendowanych przez nas działań

Wymagania:

 • Osoba znająca Twoje środowisko systemowe WinSped®, z którą skontaktuje się nasz Dział Techniczny
 • Jeśli będzie to konieczne, dostęp zdalny do Twojego środowiska systemowego WinSped®

Cena: 380,00 PLN

Kontrola wszystkich systemów: Złożone środowiska WinSped® wymagają monitoringu wykorzystującego narzędzia  PRTG firmy Paessler i jest to rozwiązanie darmowe dla średniej wielkości środowisk systemu WinSped®. Użytkownik jest powiadamiany e-mailem lub wiadomością SMS o wszelkich problemach. Podgląd wszystkich najważniejszych systemów jest zawsze dostępny na stronie podsumowania, którą otworzysz również na smartfonie. Umożliwiamy Ci założenie i instalację monitoringu oraz nauczymy Cię jak wykonać to poprawnie.

Komponenty:

 • Stworzenie katalogu wymagań poprzez rozmowę telefoniczną
 • Zdalne założenie monitoringu dla Twojego środowiska WinSped®
 • Dokumentacja środowiska PRTG
 • Wprowadzenie do obsługi monitoringu

Wymagania:

 • Osoba znająca Twoje środowisko systemowe WinSped®, z którą skontaktuje się nasz Dział Techniczny
 • Dostęp zdalny do Twojego środowiska systemowego WinSped®
 • Możliwość zainstalowania PRTG na istniejącym serwerze WinSped®
 • Smartfon z systemem iOS lub Android, jeśli wymagane jest dojście do PRTG poprzez telefon komórkowy
 • Jeśli będzie to konieczne,  konfiguracja zapory systemowej

Cena: 1 400,00 PLN

W przypadku problemów z szybkością działania systemu WinSped® lub czasami dostępu, nasi technicy zbadają Twoje środowisko WinSped® w poszukiwaniu źródeł problemów. Eksperci sprawdzą i zoptymalizują Twój serwer Microsoft SQL, serwer WinSped® Services oraz Twoje stanowiska WinSped® zdalnie. Na koniec przygotujemy ostateczny raport i szczegółowo go wyjaśnimy.

Komponenty:

 • Stworzenie katalogu wymagań poprzez rozmowę telefoniczną
 • Zdalny test wydajności i optymalizacja Twojego serwera Microsoft SQL
 • Zdalny test wydajności serwera WinSped® Services
 • Zdalny test wydajności klientów WinSped®
 • Sprawdzenie opcjonalnego serwera WinSped®
 • Przygotowanie i dyskusja na temat ostatecznego raportu

Wymagania:

 • Osoba znająca Twoje środowisko systemowe WinSped®, z którą skontaktuje się nasz Dział Techniczny
 • Dostęp zdalny do Twojego środowiska systemowego WinSped®
 • Serwer Microsoft SQL

Cena: 1 100,00 PLN

WinSped® automatycznie zapisuje dla Ciebie wszystkie istotne dane w przejrzystej bazie danych. Zapasowa kopia tej bazy danych wystarcza do odzyskania wszystkich niezbędnych danych. Pomożemy Ci określić, czy zapasowa kopia bazy danych została utworzona prawidłowo lub poddamy testom wdrożoną strategię tworzenia kopii zapasowych. Pomocnym rozwiązaniem jest ustawienie planu konserwacji lub automatycznego odzyskiwania z wykorzystaniem drugiego serwera SQL. Konserwacja zostaje udokumentowana i omówiona z Tobą.

Komponenty:

 • Telefoniczne omówienie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Zdalne przygotowanie planu zabezpieczenia i optymalizacji Twojej bazy danych WinSped®
 • Przygotowanie automatycznego odzyskania zapasowej kopii bazy danych WinSped na drugim serwerze SQL
 • Zdalna konfiguracja powiadomień e-mailowych dotyczących błędów podczas procesu tworzenia zapasowej kopii bazy danych oraz błędów przywracania
 • Dokumentacja konserwacji
 • Omówienie konserwacji

Wymagania:

 • Osoba znająca Twoje środowisko systemowe WinSped®, z którą skontaktuje się nasz Dział Techniczny
 • Dostęp zdalny do Twojego środowiska systemowego WinSped®
 • Jeśli będzie to konieczne, drugi serwer SQL służący do automatycznego przywrócenia zapasowej kopii bazy danych WinSped®

Cena: 620,00 PLN

Jeśli podpisałeś umowę serwisową masz również możliwość użycia najnowszej wersji WinSped®. Nowe wersje zawierają ulepszenia i optymalizacje oraz są dostosowane do najnowszych regulacji prawnych, dlatego zaleca się coroczną aktualizację. Nasz produkt jest zaopatrzony w szczegółową instrukcję instalacji. Jeśli mimo wszystko nie chcesz przeprowadzać procesu instalacji samodzielnie, nasi technicy zawsze są gotowi do pomocy. Instalacja najnowszej wersji programu jest wykonywana zdalnie i omówiona z Tobą.

Komponenty:

 • Dokumentacja i weryfikacja Twojego dotychczasowego środowiska WinSped® poprzez telefon
 • Zdalna instalacja najnowszej wersji systemu WinSped® (maksymalna ilość klientów: 15)
 • Zdalna aktualizacja Twojego środowiska WinSped®
 • Dokumentacja Twojego środowiska WinSped®
 • Końcowa dyskusja telefoniczna

Wymagania:

 • Osoba znająca Twoje środowisko systemowe WinSped®, z którą skontaktuje się nasz Dział Techniczny
 • Dostęp zdalny do Twojego środowiska systemowego WinSped®
 • Aktywna umowa serwisowa WinSped®

Cena: 890,00