LIS neemt deel aan samenwerkingsplatform voor het standaardiseren van data-uitwisseling

LIS neemt deel aan samenwerkingsplatform logenios

Twaalf bekende software producenten, waaronder LIS, hebben de handen ineengeslagen om de digitalisering binnen de logistieke keten naar een hoger plan te tillen. Onder de naam LOGENIOS eG zullen de verschillende bedrijven een gemeenschappelijk data-uitwisselingsplatform ontwikkelen. Een platform speciaal bedoeld om op basis van 1 gestandaardiseerd formaat verschillende (gesloten) systemen aan elkaar te verbinden.

De tot nu toe ontbrekende interfaces dragen bij aan het verder digitaliseren van de informatie-uitwisseling binnen de logistieke keten. Vooral tussen de expediteur, die als coordinator en aanspreekpersoon voor klanten fungeert, en de transporteur, die het daadwerkelijke transport uitvoert. Op dit moment is het vaak niet, of alleen tegen hoge kosten, mogelijk om tussen expediteur en transporteur een vorm van digitale integratie op te zetten. De laatste schakel in de keten, die tussen de coördinatie en uitvoering, kan daarom vaak niet volledig worden gedigitaliseerd waardoor aanvullende communicatie via fax, email of telefoon noodzakelijk is, met alle inspanningen en kosten tot gevolg.

Een doorn in het oog van de initiatiefnemers van dit concept, Wolfram Grohse en Günter Englert, beide directielid van Spedion. Ook LIS ondersteund dit initiatief en helpt mee in het realiseren van het concept. “De digitalisering binnen de logistieke keten is actueler dan ooit, we zien het dagelijks bij onze klanten”, aldus commercieel directeur Magnus Wagner. “De huidige mogelijkheden bieden onvoldoende handvaten om op basis van een gestandaardiseerd formaat snel en transparant een integratie tussen verschillende systemen in te richten. Het is onze verantwoordelijkheid om als toonaangevende aanbieder van logistieke software samen te werken waardoor we met onze know-how en ervaring,  de efficiëntie en kwaliteit van data-uitwisseling in de logistieke keten structureel kunnen verbeteren”.

Terug