LIS współpracuje z jedenastoma dostawcami oprogramowania w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu danych cyfrowych.

W celu stworzenia warunków dla ciągłego przepływu danych, dwunastu znanych producentów oprogramowania połączyło siły – w tym LIS. Pod egidą LOGENIOS eG firmy chcą korzystać ze wspólnej platformy routingu danych w celu opracowania ogólnych interfejsów dla niekompatybilnych systemów. W przyszłości brakujące do tej pory interfejsy powinny gwarantować bezproblemowy przepływ danych w całym łańcuchu dostaw w różnych firmach. Dotychczas wymiana danych pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem była często trudna, ponieważ ich systemy informatyczne współpracują z różnymi formatami danych. Zamiast komunikować się ze sobą cyfrowo, informacje o przesyłce i statusie przepływu towarów muszą być w niektórych przypadkach przekazywane faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W takich przypadkach procesy są często powielane. Powoduje to straty czasowe i finansowe. Sytuacja, którą dyrektorzy zarządzający Spedionu i inicjatorzy połączenia Wolfram Grohse i Günter Englert nie chcieli już zaakceptować. Również Magnus Wagner, członek zarządu LIS, był od razu przekonany o idei: “Digitalizacja w sektorze logistyki jest w pełnym rozkwicie. Jednak to, co regularnie nas blokuje to systemy informatyczne, które nie są ze sobą połączone. Zamiast przeciwstawiać się sobie nawzajem, powinniśmy współpracować w tym zakresie i trwale usprawniać przepływ pracy dostawców usług logistycznych dzięki naszemu wspólnemu know-how.

Cofnij