Transport intermodalny

Transport intermodalny odnosi się do łańcucha transportowego, w którym wykorzystywane są dwa lub więcej środków transportu, przy czym same przewożone towary nie są przeładowywane, a jedynie jednostka ładunkowa zmienia środek transportu. Jednostki ładunkowe stosowane w transporcie intermodalnym to w szczególności kontenery lub nadwozia wymienne. Ale również transport “piggyback”, w którym na przykład samochód ciężarowy wraz z ładunkiem jest transportowany dalej koleją.

Standardowe jednostki ładunkowe w transporcie intermodalnym

Standaryzacja kontenerów jako stosowanych na całym świecie jednostek ładunkowych przeniosła punkt ciężkości na cały łańcuch transportu intermodalnego, a poszczególne rodzaje transportu zeszły na dalszy plan. Większość nadawców i odbiorców nie posiada niezbędnej infrastruktury, takiej jak obiekt portowy lub bezpośrednie połączenie z siecią kolejową, w związku z czym są uzależnieni od usług dostawców. Na przykład ciężarówka zabiera kontener do terminalu przeładunkowego, gdzie jest on następnie ładowany na statek żeglugi śródlądowej zawijający do portu morskiego, gdzie jest on następnie ładowany na frachtowiec kontenerowy. W porcie przeznaczenia, kontener jest następnie załadowany na kolej i dostarczony do odbiorcy oraz tam rozładowany.

Multimodalny i kombinowany transport

Transport multimodalny odnosi się do łańcucha transportowego, w którym towary są przewożone przy użyciu dwóch lub więcej środków transportu. W tym przypadku jednak sam towar może być również obsługiwany oddzielnie od jednostki ładunkowej przy zmianie trybu pracy. Transport kombinowany jest podtypem transportu intermodalnego. W transporcie kombinowanym stosuje się również dwa lub więcej rodzajów transportu z wymianą jednostki ładunkowej w ramach łańcucha transportowego. Główny etap jest tu jednak ograniczony do transportu kolejowego i transportu towarów drogą morską/statkową. Przewóz przed i po transporcie odbywa się na drodze i powinien być jak najkrótszy.

Zalety i wady intermodalnych środków transportu

Transport intermodalny, a w szczególności transport kombinowany z jego niewielkimi odległościami w samochodach ciężarowych, jest obecnie wykorzystywany również jako środek zmniejszający zanieczyszczenie środowiska i odciążający drogi i autostrady. Najlepiej byłoby, gdyby każdy środek transportu był wykorzystywany zgodnie z jego zaletami i w celu jak najlepszego rozwiązania problemu transportu. Statki transportują duże ilości o korzystnym zużyciu energii, ale mają słaby bilans Co2. Ciężarówki są bardzo elastyczne, ale są potrzebne w dużych ilościach ze względu na ich niską ładowność. Stanowią zatem szczególne obciążenie dla ruchu drogowego i coraz częściej uczestniczą w poważniejszych wypadkach. Koleje transportują duże ilości w sposób stosunkowo energooszczędny, ale są powiązane z mniej gęstą siecią kolejową. Samoloty zdobywają punkty za prędkość na długich dystansach, ale ich objętość jest ograniczona, a fracht lotniczy podlega czasochłonnym kontrolom.

Cofnij