IFS Logistics

IFS Logistics oznacza International Featured Standards Logistics i opisuje międzynarodowy standard usług logistycznych. IFS Logistics jest jednym z szeregu Międzynarodowych Standardów Funkcjonowania (IFS) opracowanych przez firmy członkowskie Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego (HDE) oraz Francuskiej Federacji Handlu Hurtowego i Detalicznego (FCD).

IFS Logistics to standard dla dostawców usług logistycznych w branży spożywczej i niespożywczej. Obejmuje ona działania logistyczne dla wszystkich transportów, które są wykonywane w warunkach kontrolowanych. Obejmują one w szczególności specjalne wymagania dotyczące transportu w warunkach chłodniczych i mrożonych w zakresie utrzymania łańcucha chłodniczego lub przepisów higienicznych dla żywności nieopakowanej.

Celem IFS Logistics jest zapewnienie przejrzystości, identyfikowalności, zgodności i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, w oparciu o jednolity system oceny.

Zapewnienie jakości poprzez IFS Logistics

Standaryzacja według IFS Logistics zapewnia zgodność wdrażania wymogów prawnych w ramach łańcucha dostaw pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w łańcuch dostaw. Dzięki temu logistyka i handel detaliczny mogą pracować wydajniej i z większą niezawodnością procesów. Praca zgodnie z normą zapewnia przestrzeganie i monitorowanie przepisów dotyczących żywności. W rezultacie wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności mogą być znacznie zminimalizowane, ponieważ IFS Logistics wdraża wymogi prawne.

Akredytowane jednostki certyfikujące są zatwierdzone do certyfikacji IFS Logistics. Odpowiedniej certyfikacji towarzyszą następnie regularne audyty. Uzyskany w ten sposób certyfikat pokazuje klientom i partnerom, że standardy są spełniane i tworzy odpowiedni poziom zaufania.

Cofnij