IFS Logistics

IFS Logistics oznacza International Featured Standards Logistics – Międzynarodowe Standardy Żywności. Standard IFS Logistics został opracowany przez Niemiecką Federację Handlu Detalicznego  (HDE) oraz francuską Federację Przedsiębiorstw Handlowych i Dystrybucyjnych (FCD).

Standard IFS Logistics określa wymagania dla systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, który może być wdrożony w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne żywności i produktów przemysłowych. Obejmuje ona działania logistyczne dla wszystkich transportów, które są wykonywane w warunkach kontrolowanych. Obejmują one w szczególności specjalne wymagania dotyczące transportu w warunkach chłodniczych i mrożonych w zakresie utrzymania łańcucha chłodniczego lub przepisów higienicznych dla żywności nieopakowanej.

Celem IFS Logistics jest zapewnienie przejrzystości, identyfikowalności, zgodności i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, w oparciu o jednolity system oceny.

Zapewnienie jakości poprzez IFS Logistics

Standaryzacja według IFS Logistics zapewnia zgodność wdrażania wymogów prawnych w ramach łańcucha dostaw pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w ten proces. Dzięki temu logistyka i handel detaliczny mogą pracować wydajniej i z większą niezawodnością procesów. Praca zgodnie z normą zapewnia przestrzeganie i monitorowanie przepisów dotyczących żywności.

Akredytowane jednostki certyfikujące są zatwierdzone do certyfikacji IFS Logistics. Regularne audyty zawsze towarzyszą odpowiedniej certyfikacji. Certyfikat uzyskany w ten sposób informuje klientów i partnerów, że wszelkie standardy zostały spełnione i pozwalają na odpowiedni poziom zaufania.

Cofnij