Transport główny – etap główny

W branży transportowej główny etap jest częścią łańcucha dystrybucji, w którym wiele różnych przesyłek jest obsługiwanych jako przesyłki drobnicowe. Przesyłki, które nie są realizowane w transporcie bezpośrednim, podzielone są klejono na trzy etapy: etap wstępny, główny i końcowy.

We wstępnym etapie pojedyncze przesyłki są odbierane od nadawców. Zazwyczaj w regionalnym centrum logistycznym te pojedyncze sztuki towaru są kolejno sortowane według określonych kryteriów i ponownie łączone w odpowiednie ładunki drobnicowe do dalszego, głównego transportu.

Klasyfikacja transportu głównego

Gdy tylko przesyłki zostaną skonsolidowane i załadowane na poszczególne środki transportu, następuje etap główny, czyli transport do centrum logistycznego operatora w regionie docelowym. Tutaj są one ponownie sortowane, grupowane, i dzielone na pojedyncze przesyłki oraz ładowane na odpowiednie środki transportowe w celu dostarczenia ich odbiorcy końcowego, co nazywamy etapem końcowym.

W przypadku transportu kombinowanego przewidziano odpowiednie środki transportu. Główny etap transportu kombinowanego ogranicza się do transportu kolejowego i morskiego. Przewóz towarów w etapie wstępnym i końcowym odbywa się transportem drogowym i powinien być jak najkrótszy.

Cofnij