LTL Ładunek częściowy

Ładunek częściowy odnosi się do ładunku, który tylko częściowo wykorzystuje dostępną przestrzeń ładunkową środka transportowego. Angielski termin LTL “Less-than-Truck-Load” został ustalony dla ciężarówki a LCL “Less-than-Container-Load” dla kontenera. Ładunek częściowy LTL często jest określany na podstawie wielkości przesyłki lub odpowiednich wymagań transportowych.

Z reguły próbuje się łączyć dostępne jeszcze przestrzenie ładunkowe z innymi, odpowiednimi ładunkami częściowymi. W ten sposób cały transport może stać się bardziej ekonomiczny. Transport ładunków częściowych jest bardziej czasochłonny niż transport z pełnym załadunkiem. Podczas załadunku, przeładunku i rozładunku powstają dodatkowe odległości oraz czasy oczekiwania. Transport ładunków częściowych jest zatem nieodpowiedni dla przesyłek o krótkim terminie ważności czy pilnych, dlatego są one wówczas traktowane jako ładunki całościowe.

Klasyfikacja przesyłek

Niezbędnym i standardowym procesem obsługi przesyłek jest sprawdzenie rodzaju ładunku i ustalenie sposobu jego przetransportowania. Wynika to z faktu, że nie każda przesyłka, która pozostawia wolną przestrzeń ładunkową pod względem objętości lub wagi, może być traktowana jako ładunek częściowy. Towar może być również przewożony jako ładunek drobnicowy w przesyłce zbiorczej. W tym przypadku ładunek jest odbierany od danego nadawcy podczas etapu wstępnego, następnie odpowiednio sortowany, pakowany, transportowany do centrum logistycznego by po ponownej segregacji ruszyć w dalszą drogę aż docelowo w etapie końcowym – do klienta końcowego. Transport jako ładunek drobnicowy jest zazwyczaj bardziej opłacalny niż transport z ładunkiem częściowym, który zazwyczaj wiąże się z przeładunkiem.

Cofnij