EDIFACT

EDIFACT jest skrótem od Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Elektroniczna Wymiana Danych dla Administracji, Handlu i Transportu). Jest to międzynarodowy standard międzybranżowy dla formatu, w którym dane elektroniczne są wymieniane w komunikacji biznesowej. EDIFACT został opisany i udostępniony przez ONZ. Standard ten został po raz pierwszy przyjęty w 1988 roku i do dziś jest utrzymywany przez ONZ. Wersje EDIFACT nazywane są katalogami i są przyjmowane dwa razy do roku, w kwietniu i październiku. W każdym nowym katalogu dodawane są nowe formaty lub aktualizowane są już istniejące.

EDIFACT jest obecnie jednym z kilku stosowanych na świecie standardów EDI, które upraszczają komunikację elektroniczną.

Podstawowe koncepcje EDIFACT

EDIFACT opisuje standard dla formatu danych komunikatów / dokumentów. Transmisja danych pozostaje dowolna tak długo, jak długo można zagwarantować przekazanie prawidłowych danych w prawidłowym formacie od nadawcy do odbiorcy. EDIFACT jest zatem niezależny od protokołu transmisji i może być przesyłany za pomocą każdego medium, które może przesyłać dane elektroniczne.

W ramach EDIFACT istnieją z kolei dalsze, specyficzne dla danej branży podzbiory, które zawierają istotne funkcje i formaty dla tych wyspecjalizowanych grup użytkowników. Podzbiór dla transportu i logistyki nosi nazwę EDITRANS.

Standardowe formaty/rodzaje komunikatów EDIFACT

Standaryzacja zgodnie z EDIFACT przewiduje jako podstawę jednolite typy komunikatów, tak zwane United Nations Standard Message (UNSM). Są one zdefiniowane w ogólnym standardzie EDIFACT i mogą być dalej definiowane w podzbiorach zgodnie z wymaganiami branży.

Typy komunikatów mają zawsze sześcioznakową nazwę skróconą. Są one poprzedzone potwierdzeniem lub odrzuceniem komunikatu za pomocą CONTRL i APERAK, które sprawdzają i potwierdzają poprawność składni lub informują o błędzie. Inne popularne typy wiadomości to:

INVOIC – komunikat o wystawieniu faktury

INVRPT – komunikat o stanie inwentarza

ORDERS – komunikat o zamówieniu

QUOTES – komunikat zwrotny od sprzedawcy

PRODAT – komunikat o danych produktu

Sam standard EDIFACT oraz jego branżowe podzbiory zawierają o wiele więcej typów komunikatów.

Struktura i format danych typów wiadomości są również dokładnie określone w ramach standardu, tak aby różne systemy mogły zawsze prawidłowo przetwarzać dane.

Cofnij