ASP

ASP oznacza skrót od Application Service Providing lub też Application Service Provider. Oznacza to dostarczenie aplikacji jako usługi. W tym przypadku licencja na oprogramowanie nie jest instalowana lokalnie na stacji roboczej użytkownika (kliencie), ale użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez sieć (Internet lub firmowy intranet) i klienta sieciowego. Oprogramowanie i wszystkie wymagane komponenty znajdują się na centralnym serwerze.

Przy dostarczaniu i użytkowaniu oprogramowania za pośrednictwem ASP, dostawca usług otrzymuje opłatę, zwykle miesięczny czynsz, na czas określony. Ponadto ustalono rozliczanie na podstawie liczby transakcji systemowych (pay as you go). Możliwe są również formy hybrydowe. Oprócz świadczenia usług, dostawca oprogramowania przejmuje również konserwację i serwisowanie oprogramowania i sprzętu.

Rozwiązania ASP są szczególnie odpowiednie dla aplikacji, które stawiają szczególnie wysokie wymagania sprzętowi. Dotyczy to również kompleksowego mapowania procesów logistycznych oprogramowanie logistyczne i spedycyjne.

Advantages of the software Use via ASP

Niezależność od sprzętu wymaganego do przetwarzania ilości danych stanowi najbardziej decydującą zaletę ASP. W przypadku konwencjonalnej eksploatacji oprogramowania – zarówno jako licencji na poszczególne stacje robocze, jak i w przypadku eksploatacji w oddzielnej konfiguracji serwera – klient musi zawsze sam obsługiwać gwarancję kompatybilności oprogramowania i sprzętu, aby móc je stale aktualizować. W pewnym momencie, sprzęt staje się wąskim gardłem. Jeśli ktoś czekał zbyt długo, a potem musiał jednocześnie odnawiać oprogramowanie i sprzęt, to zazwyczaj ponoszone są wysokie i tylko częściowo przewidywalne koszty. Przejęcie to wiąże się również z dużą inwestycją w normalne zaopatrzenie w oprogramowanie. Dla porównania, w modelu ASP koszty te są harmonijnie rozłożone w okresie obowiązywania umowy najmu. Dzięki temu oprogramowanie i pośrednio także koszty sprzętu są stałe i niezawodnie obliczalne.

Ponadto, wymagania dotyczące lokalnego sprzętu (komputer PC lub laptop) są stosunkowo niskie, ponieważ zazwyczaj wystarczy zainstalować tylko przeglądarkę internetową lub klienta sieci. W związku z tym konserwacja stanowisk pracy jest dość nieskomplikowana. ASP generuje te same korzyści po stronie serwera, ponieważ oprogramowanie musi być utrzymywane tylko raz w środowisku sprzętowym.

Ponieważ na lokalnym sprzęcie nie musi być zainstalowane żadne oprogramowanie, wysiłek wymagany do wdrożenia aplikacji jest również znacznie uproszczony przez ASP. Z jednej strony odciąża to własny dział IT, a z drugiej strony oszczędza dodatkowe koszty związane z niezbędnymi w innych przypadkach umowami serwisowymi.

Ryzyko ASP

Poza oczywistymi korzyściami, świadczenie usług w zakresie aplikacji wiąże się również z ryzykiem, które należy z nim zrównoważyć. W przypadku ASP dostęp odbywa się poprzez sieć, której dostępność jest warunkiem koniecznym do korzystania z oprogramowania. Tak więc w przypadku problemów z połączeniem internetowym lub serwerowym, aplikacja nie jest dostępna. Kolejne czynniki, które należy wziąć pod uwagę to dostępność serwera. Nie można tego zagwarantować w przypadku nieprzewidzianych awarii sprzętowych lub przestojów wynikających z konserwacji i aktualizacji okien. Dotyczy to również własnego sprzętu, gdzie można samodzielnie podejmować działania i planować prace konserwacyjne i podobne indywidualnie.

Bezpieczeństwo danych powinno być również brane pod uwagę w związku z ASP. Ogólnie rzecz biorąc, należy zapewnić, że własne dane są zabezpieczone zewnętrznie przez dostawcę usług. W zależności od rodzaju danych muszą być również spełnione specjalne normy bezpieczeństwa.

Należy również odpowiedzieć na pytanie dotyczące struktury wsparcia. Jeśli można to zapewnić w pełnym cyklu życia, gwarantowana jest proaktywna korekta błędów, ciągłe doskonalenie i profesjonalne wersjonowanie.

różnica do SaaS

Rozwiązania typu Software-as-a-service są wysoce ustandaryzowane i trudno je dostosować do potrzeb użytkownika. Ceny w modelu Saas, które zazwyczaj są ułożone w pakietach, oferują wybór różnych modułów, które są fakturowane niezależnie od tego, czy są one używane czy nie. Ponadto, klienci SaaS zazwyczaj dzielą się infrastrukturą i środowiskiem serwerowym.

Z drugiej strony, możliwości dostosowania oprogramowania w zakresie Application Service Providing są bardzo duże, dlatego też modele cenowe dla rozwiązań ASP są również znacznie bardziej indywidualne i nastawione na wykorzystanie. Warunki umów ASP są często dłuższe, często trzy do pięciu lat, podczas gdy umowy SaaS są często wiążące jedynie przez 12 lub 24 miesiące.

Cofnij