ASP

ASP oznacza skrót od Application Service Providing lub też Application Service Provider. Oznacza to dostarczenie aplikacji jako usługi. W tym przypadku licencja na oprogramowanie nie jest instalowana lokalnie na stacji roboczej użytkownika (kliencie), ale użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez sieć (Internet) i klienta sieciowego. Oprogramowanie i wszystkie wymagane komponenty znajdują się na centralnym serwerze.

Przy dostarczaniu i użytkowaniu oprogramowania za pośrednictwem ASP, dostawca usług uiszcza opłatę, zwykle miesięczny czynsz, na czas określony. Ponadto ustala się rozliczanie na podstawie liczby transakcji systemowych (pay as you go). Możliwe są również formy hybrydowe. Oprócz świadczenia usług, dostawca oprogramowania przejmuje również konserwację, serwisowanie i aktualizacje oprogramowania oraz sprzętu.

Rozwiązania ASP są szczególnie odpowiednie dla aplikacji, które stawiają szczególnie wysokie wymagania co do sprzętu. Dotyczy to również oprogramowania dla transportu i logistyki, który odzwierciedla złożone procesy logistyczne.

Zalety zastosowania oprogramowania za pośrednictwem ASP

Niezależność od sprzętu wymaganego do przetwarzania ilości danych stanowi najbardziej decydującą zaletę ASP. W przypadku konwencjonalnej eksploatacji oprogramowania – zarówno jako licencji na poszczególne stacje robocze, jak i w przypadku obsługi własnego serwera – klient, musi sam obsługiwać kompatybilności oprogramowania i sprzętu tak by były stale aktualizowane. W pewnym momencie, sprzęt może ograniczać dalsze działania. Jeśli ktoś czekał zbyt długo, a następnie musiał jednocześnie odnawiać oprogramowanie i sprzęt, zazwyczaj ponosił wysokie i tylko częściowo przewidywalne koszty. W przypadku zakupu oprogramowania, trzeba liczyć się z kosztami inwestycji w hardware. Natomiast w modelu ASP, koszty te są równomiernie rozłożone w okresie obowiązywania umowy najmu. Dzięki temu oprogramowanie i pośrednio także koszty sprzętu są stałe i dokładnie skalkulowane.

Ponadto, wymagania dotyczące lokalnego sprzętu (komputer PC lub laptop) są stosunkowo niskie, ponieważ zazwyczaj wystarczy zainstalować tylko przeglądarkę internetową lub
web-client. W związku z tym obsługa techniczna stanowisk pracy nie jest skomplikowana. ASP generuje również korzyści po stronie serwera, gdyż oprogramowanie jest serwisowane tylko w środowisku sprzętowym.

Dzięki ASP, zmniejszamy nakład czasu pracy instalacyjnej gdyż oprogramowanie nie wymaga instalacji na lokalnym sprzęcie. Pozwala to na odciążenie działu IT klienta, a tym samym zaoszczędzić dodatkowe koszty związane z niezbędnymi w innych przypadkach umowami serwisowymi.

Ryzyko ASP

Poza oczywistymi korzyściami, świadczenie usług w zakresie aplikacji wiąże się również z ryzykiem, które należy ograniczyć. W przypadku ASP dostęp odbywa się za pomocą sieci, która powinna spełniać wszelkie wymogi do poprawnej pracy systemu. Tak więc w przypadku problemów z połączeniem internetowym lub serwerowym, aplikacja będzie niedostępna. Kolejne czynniki, które należy wziąć pod uwagę to dostępność serwera. Nie można tego zagwarantować w przypadku nieprzewidzianych awarii sprzętowych lub przestojów wynikających z konserwacji i aktualizacji. Dotyczy to również własnego sprzętu, który także musi być regularnie serwisowane.

Dlatego dane ASP powinny mieć najwyższy priorytet bezpieczeństwa. W zależności od rodzaju danych, powinny być spełnione specjalne normy bezpieczeństwa po stronie dostawcy usług.

Należy także zwrócić uwagę jak zorganizowane jest wsparcie techniczne, czy jest zapewniona dostateczna obsługa, oraz zagwarantowane są rozwiazywania wszelkich problemów. Czy dostawca usług gwarantuje ciągłą aktualizację i bieżącą korektę błędów, nie zapominając o ciągłych udoskonaleniach systemowych.

Porównanie SaaS do ASP

Rozwiązania typu Software-as-a-service (SaaAS) są wysoce ustandaryzowane i trudno je dostosować do potrzeb użytkownika. Ceny w modelu Saas, które zazwyczaj są ułożone w pakietach, oferują wybór różnych modułów, które są fakturowane niezależnie od tego, czy są one używane czy nie. Ponadto, użytkownicy SaaS zazwyczaj dzielą się bazą informatyczną i środowiskiem serwerowym, a dostawca usług zarządza sprzętem i oprogramowaniem. Po zawarciu umowy o świadczenie usług, dostawca powinien również zapewnić dostępność i bezpieczeństwo dla naszych danych i aplikacji.

Możliwości dostosowania oprogramowania w zakresie Application Service Providing (ASP) są dużo większe, dlatego też modele cenowe dla rozwiązań ASP są bardziej indywidualne i funkcjonalne. Warunki umów ASP są często dłuższe, od trzech do pięciu lat, podczas gdy umowy SaaS są często wiążące jedynie przez okres 12 lub 24 miesięcy.

Cofnij