Groepage: samen vervoeren

Groepage: samen vervoeren

Waarom samenwerking niet alleen tijdens een pandemie een winstgevend bedrijfsmodel is

Terwijl sommige transportbedrijven momenteel hun opdrachten verliezen, kunnen anderen zich nauwelijks redden van de stortvloed aan speciale en extra ritten – de coronacrisis heeft de logistiek en transportsector stevig in zijn greep. Juist in zulke extreme situaties moet met een slimme en heldere geest oplossingen worden gevonden. En soms is het antwoord niet zo onbekend of zo ver weg. Samen krijgen we de truck vol.

We zitten in een tijd die de meesten van ons nog niet zo hebben meegemaakt: De grenzen waren gesloten, sommige winkels bleven dicht, vele restaurantkeukens waren niet geopend en centrales en fabrieken produceerden op een laag pitje of helemaal niet. Kortom, de wereldeconomie stagneerde. Terwijl andere industrieën volledig tot stilstand zijn gekomen, heeft de sector transport en logistiek tot dusverre slechts een blauw oog opgelopen. Hoewel veel bedrijven in onze sector ook verliezen melden als gevolg van een daling van de opdrachten en een beroep doen op werktijdverkorting, kunnen collega’s elders – met name in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie – de vraag nauwelijks bijbenen. De schappen van supermarkten en medicijnkastjes moeten immers ook tijdens een pandemie bevoorraad blijven. Hieruit blijkt duidelijk hoe systeemrelevant ons werk is. Voor ons betekent dit extra ploegendiensten draaien, nieuwe aanvoerroutes openen en veilige bevoorradingsketens tot stand brengen. Optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen is op dit moment belangrijker dan ooit.

Simsala… Groepage!

Een beproefd antwoord op deze moderne uitdaging is het groepage transport: het gezamenlijk vervoeren van veel verschillende, relatief kleine zendingen als groepage in de hoofdloop van een transportketen. Het voordeel? Kostenbesparingen! Zowel voor de opdrachtgever als voor de transporteur. Enerzijds wordt de hoofdloop van het transportbedrijf beter benut en anderzijds deelt de opdrachtgever de transportwagen met verschillende andere klanten. Dit maakt het goedkoper voor alle betrokkenen. Groepage transport is een gangbare methode vanwege de economische efficiëntie. Van deze dienst wordt veelvuldig gebruik gemaakt, zowel in de transportsector als door koeriers-, expres- en pakketdiensten (CEP).

Voorloop, Hoofdloop, Naloop

Een beproefd antwoord op deze moderne uitdaging is het groepage transport: het gezamenlijk vervoeren van veel verschillende, relatief kleine zendingen als groepage in de hoofdloop van een transportketen. Het voordeel? Kostenbesparingen! Zowel voor de opdrachtgever als voor de transporteur. Enerzijds wordt de hoofdloop van het transportbedrijf beter benut en anderzijds deelt de opdrachtgever de transportwagen met verschillende andere klanten. Dit maakt het goedkoper voor alle betrokkenen. Groepage transport is een gangbare methode vanwege de economische efficiëntie. Van deze dienst wordt veelvuldig gebruik gemaakt, zowel in de transportsector als door koeriers-, expres- en pakketdiensten (CEP).

Voorloop, Hoofdloop, Naloop

Bij groepage vervoer verzamelt de transporteur de te vervoeren goederen eerst bij de verschillende opdrachtgevers in het brongebied en brengt ze samen in zijn overslagmagazijn. Daar worden de afzonderlijke stukgoederen gegroepeerd in ritten. Dit gebeurt op basis van factoren zoals volume, gewicht, urgentie en de vraag of de goederen een identieke bestemming of ten minste dezelfde vervoersrichting hebben. Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, worden de ladingen weer opgesplitst in hun afzonderlijke zendingen. Pas nu beginnen de stukgoederen aan de laatste reis naar hun uiteindelijke ontvangers.

Van A met X, Y en Z via B naar C – Kan dat werken?

Bij deze speciale transportdienst is een hele reeks actoren betrokken: de oorspronkelijke afzender, die opdracht geeft aan de transporteur, die op zijn beurt de groepage organiseert en de afzonderlijke zendingen samenstelt; een eventuele vrachtvervoerder, die – indien de transporteur dit niet zelf doet – het hoofdtraject voor zijn rekening neemt en de goederen naar hun bestemming vervoert, en tenslotte de ontvangende transporteur, bij wie de groepage wordt afgeleverd en die vervolgens zorgt voor de verdere distributie van de afzonderlijke zendingen aan de uiteindelijke ontvanger. Om een doeltreffende bevoorradingsketen tot stand te brengen, moet de groepage-transporteur de routes logistiek plannen en rekening houden met de tijds- en verkeersaspecten. Daarnaast moet ook aandacht worden besteed aan de benutting van de laadruimtecapaciteit van het vervoermiddel, de juiste belading van de laadruimte, eventuele groepage-verboden en de leveringsprioriteiten tijdens het traject. Het opstellen en verzenden van vervoersdocumenten, facturen en begeleidende documenten voor het vervoer behoren eveneens tot de taken van de groepage-transporteur. Om een vlotte gegevensstroom te verzekeren, worden de verschillende partijen met elkaar verbonden via interfaces, in het beste geval met behulp van transportsoftware.

Verzameld in de toekomst

Groepage is een complex proces, maar tegelijkertijd staat het voor modern transport en uitgekiende logistiek: wat voor de één niet genoeg is om een hele vrachtwagen te bestellen, vult een ander wel. Samen, vakkundig verzameld. Lean Logistics: geen lege ritten, niet alleen op pad, geen vrachtwagen te veel op de weg. Een manier van transport die ook na de Corona-periode steeds belangrijker zal worden.

Terug