Jak zostać Project Consultantem w 5 etapach

Jak zostać Project Consultantem w 5 etapach

…wysiłek jest tego wart .“- tak wynika z raportu z początku tego roku a chodzi dokładnie o proces onbording, który został odpowiednio przeprojektowany, zdigitalizowany i wdrożony w firmie. Przywiązujemy wielką wagę do szkolenia i doskonalenia zawodowego naszych pracowników, ponieważ kompleksowe, techniczne zrozumienie struktury i funkcjonalności naszego oprogramowania jest niezbędne dla każdego konsultanta ds. projektów.

Innowacyjna koncepcja szkolenia nowych pracowników

Jednym z pierwszych, którzy skorzystali z nowej koncepcji jest Timo Kneilmann, który dotychczas zajmował odpowiedzialne stanowiska w firmie spedycyjnej i logistycznej, a w kwietniu rozpoczął pracę jako Project Consultant w LIS w Greven.
“Do moich zadań należy przede wszystkim wdrożenie systemu WinSped® u naszych klientów. Sam proces wdrożenia obejmuje także wiele podzadań począwszy od przygotowania projektu aż do “Go-Live” z późniejszym przekazaniem do Działu Suportowego. Aby móc jak najlepiej wykonać swoje zadania, podstawowym wymogiem jest intensywny trening”, mówi Kneilmann

Po pierwsze

Swoje pierwsze dni w LIS Timo rozpoczął nie tylko od poznania nowych kolegów czy poszczególnych działów ale co równie ważne gdzie w firmie znajdzie dobrą, gorącą kawę. Następnie zapoznał się z 5-cio etapowym planem:

  1. Orientacja, podstawy, hotline, technika, dokumentacja
  2. Obsługa klientów Premium
  3. Spotkania z klientami
  4. Szkolenie z SQL, Smart-Test-team
  5. Interfejsy

Od podstaw po obsługę klienta

Podstawowym szkoleniem od której zaczynał to tygodniowy kurs LIS-Certified-Professional, podczas którego nauczył się z łatwością obsługiwać WinSped® i poszczególne moduły. Następnie przez kolejne cztery tygodnie aktywnie uczestniczył w szkoleniu w Dziale Hotline, gdzie po raz pierwszy pod okiem doświadczonych kolegów był bezpośrednio konfrontowany z zapytaniami klientów. “Ponieważ zapytania docierały w formie pisemnego ticketu, miałem wystarczająco dużo czasu na przygotowanie treści przed nawiązaniem kontaktu telefonicznego z klientem”, mówi Kneilmann. Podczas tej fazy nauczył się również dokumentować poszczególne zadania i przekazywać je innym działom. Markus Berkemeier – Kierownik zarządzania projektami, wyjaśnia: “Ze względu na złożoność i zakres systemów, niezwykle ważne jest, aby każdy pracujący nad nimi był w stanie  na bieżąco śledzić wszelkie dopasowania i zmiany”.

Zdobywanie wiedzy technicznej i jej stosowanie

W planie znalazło się także szkolenie w Dziale Technicznym, gdzie spędził tydzień zajmując się konfiguracją serwerów i środowisk wirtualnych, aby móc instalować WinSped®w zmieniających się warunkach. “To był bardzo intensywny i pouczający tydzień” mówi Timo, „ponieważ przeprowadzono symulację wielu scenariuszy błędów oraz opracowano i pokazano różne rozwiązania.”
Ponadto uczestniczył on w dniach studyjnych stworzonych przez LIS, gdzie zajmował się specjalnymi problemami, a następnie miał możliwość przedstawić swoje rozwiązania podczas prezentacji.

Etapy 2 i 3: Spotkania z klientami

Wsparcie dla klientów z segmentu premium, które było zaplanowane w 2 fazie planu zapoznawczego – dało możliwość szczegółowego zastosowania wiedzy zdobytej podczas szkoleń w dziale support i dziale technicznym co zaowocowało konsolidacją treści.
Etap 3 przebiegał równolegle do wszystkich etapów, gdzie Timo przez 6 miesięcy towarzyszył doświadczonym kolegom podczas pierwszych spotkań z klientami, w których mógł uczestniczyć zarówno biernie, jak i aktywnie.
“Chciałbym zwrócić uwagę na połączenie metod stosowanych w ramach szkolenia: pytania teoretyczne, praca w różnych działach, symulacja wymagań klienta, a nawet konkretne spotkania z klientem. Ta kombinacja oferuje ogromną efektywność w procesie uczenia się”, podsumował.

Znajomość temu to nowe możliwości

Plan 4 etapu obejmował szkolenie z języka programowania SQL oraz tygodniowy pobyt w zespole Smart Test Team, który jest odpowiedzialny za natychmiastowe rozwiązywanie konkretnych problemów. “W tym etapie bardzo pomocne okazują się dotychczasowe szkolenia, gdyż dzzięki dokładnemu poznaniu systemu zdobyłem umiejętności zrozumienia problemu i jego szybkiego rozwiazywania”
Wreszcie, piąty i ostatni etap szkolenia skupiał się wokół tematu interfejsów, poprzez które oprogramowanie LIS komunikuje się z innymi systemami. Etap ten “idealnie uzupełnia całe szkolenie zarówno pod względem chronologicznym, jak i merytorycznym”, ponieważ interfejsy są elementarne dla rozwiązań programowych, ale oferują wysoki stopień indywidualności”

Człowiek uczy się przez całe życie

“Szczególnie praktyczne okazało się to, że status szkolenia może być na bieżąco śledzony online przez wszystkich zainteresowanych”, mówi Timo o cyfrowej formie planu. Zawarte w tej formie szkolenie na Project Consultanta w LIS trwało sześć miesięcy. Niemniej jednak, minie jeszcze trochę czasu, zanim będzie mógł pracować całkowicie niezależnie. Obecnie Timo jest przydzielany do dużych projektów klientów, którymi zajmuje się wraz z długoletnimi współpracownikami.

Wnioski Tima

“LIS to naprawdę świetne miejsce do pracy dla mnie. Plan szkoleniowy jest dobrze przemyślany i profesjonalnie zorganizowany. Zespół jest niezwykle kompetentny i pomocny, a coraz większa znajomość programu sprawia sporo radości. Dotychczasowy wysiłek był tego warty”, podsumowuje Timo swoje doświadczenia.

Cofnij