Integracja z operatorami logistycznymi

Integracja z firmami kurierskimi i korporacjami

Nie każdą usługę transportową można wykonać samodzielnie. Niektóre dostawy mogą być ekonomicznie nieopłacalne. W związku z tym wiele przedsiębiorstw kooperuje ze sobą tworząc sieć, dzięki której usługa transportowa może być dostarczona z zyskiem. Korporacje takie posiadają różne zakresy usług, tak więc dostawa różnych towarów może wiązać się ze współpracą z różnymi korporacjami. Dla użytkowników WinSped® nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy wybrać odpowiedniego dostawcę i wygenerować etykietę z wszystkimi informacjami dotyczącymi transportu.

Integracja systemu WinSped® z operatorami logistycznymiProces ten można zautomatyzować już podczas tworzenia zlecenia lub importu danych od zleceniodawcy. Wszelkie zmiany można wprowadzić na każdym etapie procesu dyspozycji. W odpowiednim momencie odpowiednie dane dotyczące przesyłki wysyłane są automatycznie do wybranego partnera.

Takie rozwiązanie sprawia, że nie ma potrzeby równoczesnego używania dodatkowego systemu zleceniobiorcy, podwójnego wprowadzania zleceń oraz zbyt wczesnego podejmowania decyzji dotyczącej przewoźnika.
Połączenie z danym systemem kurierskim polega na automatycznym pobraniu listu przewozowego oraz edycji danych referencyjnych w systemie WinSped®.

Aktualnie dostępne interfejsy:

 • 24plus
 • CALBERSON
 • Cargoline
 • Chronopost Frankreich
 • CTL
 • Der Kurier
 • Dialog
 • GELGLS
 • ILN
 • Online
 • STAR
 • UPS
 • VTL

Obecnie pracujemy nad integracją innych systemów logistycznych.