Nowoczesne oprogramowanie logistyczne

Łatwa integracja z programami firm trzecich

WinSped® jako aplikacja HUB

Pod określeniem WinSped® jako aplikacja typu HUB rozumiemy możliwość podłączenia usług zewnętrznych dostawców systemów.

Wyraźnie nie chcemy być zamkniętym systemem ani odizolowanym programem TMS. Nasi klienci powinni mieć wybór, z jakich usług korzystają. Dlatego ważna jest dla nas współpraca z partnerami, którą stale rozszerzamy np.: Dostawcy map drogowych, giełdy transportowe, OCR, systemy telematyczne, ERP, WMS, systemy F-K, DMS czy systemy rezerwacji transportu intermodalnego.

Naszym celem jest, aby WinSped® oferował jednolity interfejs i aby Użytkownik nie musiał wychodzić z programu WinSped w celu korzystania z usług firm trzecich.