Transport całopojazdowy

Najlepsze rozwiązanie dla transportu FTL

Ten moduł został zaprojektowany specjalnie dla firm transportowych wykonujących transporty całopojazdowe (np. materiały sypkie, cysterny i silosy, gabaryty) i spełnia wszelkie wymagania stawiane przez tę branżę. Poza automatycznym importem danych bezpośrednio od kontrahentów istnieje możliwość zastosowania szablonów oraz skrótów do szybkiego zakładania zleceń.

Komfortowa dyspozycja

WinSped® umożliwia intuitywne wprowadzanie danych o pojeździe i podwykonawcy bezpośrednio podczas tworzenia zlecenia. Wszystkie informacje dotyczące ilości oraz wagi, uwagi do zlecenia, numery referencyjne zleceniodawcy i wiele innych można w każdej chwili edytować lub zmienić. Bezpośrednie połączenie z serwerem telematycznym WinSped® jest najlepszym uzupełnieniem procesu dyspozycji i potwierdza wszechstronność zastosowania programu. Połączenie z systemem telematycznym umożliwia na przykład automatyczną aktualizację wagi w systemie przed i po rozładunku oraz przesłanie tych danych bezpośrednio do fakturowania. Czas fakturowania zostaje tym samym skrócony do absolutnego minimum.

Innym przykładem umożliwiającym oszczędności w procesie transportowym jest unikanie niepotrzebnych kilometrów.

WinSped® - najlepsze rozwiązanie dla transportu FTL

Właściwości:

  • Elastyczne i indywidualnie konfigurowalne okna
  • Bezpośrednia aktualizacja informacji o przesyłce w zleceniu
  • Integracja z towarami niebezpiecznymi
  • Połączenie z systemami telematycznymi
  • Statusy przesyłki
  • Szablony zleceń
  • Połączenie z DMS