ELLi

Elektroniczna lista ładunkowa

Dzięki najnowszemu rozwiązaniu ELLi, firma LIS robi kolejny krok w kierunku digitalizacji. Nowe narzędzie wyświetla cyfrowo w czasie rzeczywistym wszystkie procesy rozładunku i załadunku.

Pióro i papier w coraz większym stopniu odchodzą do przeszłości. LIS wprowadza nowe rozwiązanie – ELLi elektroniczną listę ładunkową. Narzędzie to nie tylko ułatwia rejestrowanie i nadzorowanie procesów związanych z obsługą hali/magazynu za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu, ale także przekazuje je bezpośrednio do działu planowania do systemu TMS WinSped® . W ten sposób ELLi zapewnia stałą przejrzystość i zmniejsza podatność na błędy w porównaniu z zapisem analogowym.

Brak etykiety nie stanowi problemu

ELLi oferuje wszystkie funkcje skanera, ale ma decydującą zaletę: wynika to z faktu, że przesyłki bez kodów kreskowych mogą również być rejestrowane. Całe przesyłki jak również częściowe stany z zamówienia mogą być oznaczone w naszej nowej aplikacji jako załadowane/rozładowane.

Status trasy w czasie rzeczywistym

Gdy tylko pracownik magazynu rozładuje lub załaduje ładunek i wprowadzi go do systemu zarządzania ładunkami za pośrednictwem ELLi, dyspozytor widzi tę informację również na swoim ekranie kilka sekund później. Jednak nie tylko planowanie, ale również obsługa klienta korzysta z ciągłego przepływu danych i może na bieżąco informować klienta o aktualnym statusie przesyłki. Dane mogą być udostępnione klientowi poprzez interfejs lub portal WebSped ®

Zdjęcia jako dokumentacja stanu towarów

Jeśli towar jest niekompletny lub uszkodzony, ELLi umożliwia użytkownikowi zapisanie tych różnic oznaczając je różnymi statusami jakości. Istnieje możliwość wykonywania zdjęć towarów i przypisanie ich do folderów w archiwum cyfrowym (DMS). Tam zawsze będą dostępne dla dyspozytora i przewoźnika.

Cechy:

  • Cyfrowa rejestracja pomimo brakujących kodów kreskowych
  • Elektroniczna wymiana danych między nadawcą a dyspozytorem bez użycia papieru
  • Aktualizacja statusu w czasie rzeczywistym
  • Przejrzysty proces obsługi magazynu
  • Bezpośrednia integracja Zleceniodawcy poprzez portal WebSped®
  • Opcja rejestracji różnic w naliczaniu opłat
  • Możliwość wykonywania zdjęć i bezpośrednia rejestracja w DMS