Nasze szkolenia oferują

Szkolimy Cię w zakresie optymalnej obsługi WinSped.

Dzięki inteligentnym wskazówkom dla użytkownika, optymalnym maskom wejściowym i ergonomicznej konstrukcji ekranu, użytkownik szybko znajduje drogę do naszego oprogramowania spedycyjnego. Jednak tylko kompleksowe szkolenie w zakresie obsługi naszego oprogramowania szybko doprowadzi do pożądanego sukcesu.

Wprowadzenie oprogramowania spedycyjnego WinSped® doprowadzi do szybszego i wydajniejszego wykorzystania, im lepiej przeszkoleni będą Twoi pracownicy. Szkolenie przygotowawcze jest absolutnie rozsądnym środkiem; w końcu nie pozwalasz, aby ciężarówka była prowadzona przez kierowcę bez prawa jazdy. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie administratora i kluczowego użytkownika.

Jeśli oprogramowanie transportowe jest używane od jakiegoś czasu, jego obsługa opiera się na przeglądzie używanych funkcji. W międzyczasie stało się jednak jasne, że wasz system ma znacznie więcej do zaoferowania. Systematyczne dokształcanie sprawdzonych pracowników oraz szkolenie nowych pracowników gwarantuje maksymalne korzyści dla Państwa firmy.

Schulung der Speditionssoftware WinSped in Greven

Dzięki seminariom LIS Certified Professional (LCP), oferujemy Państwu możliwość systematycznego szkolenia swoich pracowników w zakresie oprogramowania spedycyjnego WinSped®. Seminaria odbywają się w formie intensywnych, kilkudniowych kursów szkoleniowych i kończą się egzaminem. W przypadku zdania egzaminu przyznawany i poświadczany jest stopień LCP danego kursu. W każdym przypadku wydawane jest zaświadczenie o obecności.

Przegląd harmonogramu

WinSped® Basis

  • 11.-15.12.2023 (TK 50)

WinSped® DMS

  • online

Winsped® Zarządzanie środkami ładunkowymi

  • online

WinSped® Basis

  • 23.-27.10.2023 (TK 43)

WinSped® DMS

  • Terminy na rok 2024 do naśladowania

Winsped® Zarządzanie środkami ładunkowymi

  • Terminy na rok 2024 do naśladowania