Nasze szkolenia oferują

Szkolimy Cię w zakresie optymalnej obsługi WinSped.

Dzięki inteligentnym wskazówkom dla użytkownika, optymalnym maskom wejściowym i ergonomicznej konstrukcji ekranu, użytkownik szybko znajduje drogę do naszego oprogramowania spedycyjnego. Jednak tylko kompleksowe szkolenie w zakresie obsługi naszego oprogramowania szybko doprowadzi do pożądanego sukcesu.

Wprowadzenie oprogramowania spedycyjnego WinSped® doprowadzi do szybszego i wydajniejszego wykorzystania, im lepiej przeszkoleni będą Twoi pracownicy. Szkolenie przygotowawcze jest absolutnie rozsądnym środkiem; w końcu nie pozwalasz, aby ciężarówka była prowadzona przez kierowcę bez prawa jazdy. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie administratora i kluczowego użytkownika.

Jeśli oprogramowanie transportowe jest używane od jakiegoś czasu, jego obsługa opiera się na przeglądzie używanych funkcji. W międzyczasie stało się jednak jasne, że wasz system ma znacznie więcej do zaoferowania. Systematyczne dokształcanie sprawdzonych pracowników oraz szkolenie nowych pracowników gwarantuje maksymalne korzyści dla Państwa firmy.

Schulung der Speditionssoftware WinSped in Greven

Dzięki seminariom LIS Certified Professional (LCP), oferujemy Państwu możliwość systematycznego szkolenia swoich pracowników w zakresie oprogramowania spedycyjnego WinSped®. Seminaria odbywają się w formie intensywnych, kilkudniowych kursów szkoleniowych i kończą się egzaminem. W przypadku zdania egzaminu przyznawany i poświadczany jest stopień LCP danego kursu. W każdym przypadku wydawane jest zaświadczenie o obecności.

Treść i formularze rejestracyjne (german)

Przegląd harmonogramu

WinSped® Basis

 • 11-15.11.2019 (TK 46)
 • 10-14.02.2020 (TK 07)
 • 25-28.05.2020 (TK 22) WEBINAR
 • 17-21.08.2020 (TK 43)
 • 02-06.11.2020 (TK 45)

WinSped® DMS

 • 19-20.11.2019 (TK 47)
 • 18-19.02.2020 (TK 08)
 • 23-24.06.2020 (TK 26) WEBINAR
 • 01-02.09.2020 (TK 36)
 • 10-11.11.2020 (TK 46)

Winsped® Zarządzanie środkami ładunkowymi

 • 21-22.11.2019 (TK 47)
 • 20-21.02.2020 (TK 08)
 • 25-26.06.2020 (TK 26) WEBINAR
 • 03-04.09.2020 (TK 36)
 • 12-13.11.2020 (TK 47)

WinSped® Basis

 • 16-20.12.2019 (TK 51)
 • 02-06.03.2020 (TK 10)
 • 25-28.05.2020 (TK 22) WEBINAR
 • 14-18.09.2020 (TK 38)
 • 07-11.12.2020 (TK 50)

Dotacje państwowe

Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych poszczególnych krajów związkowych przyznało dotację w wysokości ponad 20 mln euro w postaci czeków edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego na kształcenie ustawiczne. Do tej pory 50% kosztów pokryto do maksymalnej kwoty 500 euro na pracownika/szkolenie, pozostała część jest płacona przez odbiorcę czeku edukacyjnego lub firmę (NRW, 2014).

Osoby zatrudnione mają więc możliwość uzyskania zwrotu do 50 procent kosztów ustawicznego kształcenia zawodowego. Pracownicy mogą otrzymać maksymalnie jeden czek edukacyjny w ciągu dwóch lat, o który mogą się ubiegać. Jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o czeki edukacyjne, pracownik może otrzymać dwa czeki edukacyjne. Firmy otrzymują teraz maksymalnie 10 bonów edukacyjnych rocznie. Więcej informacji na temat czeków edukacyjnych w NRW można znaleźć tutaj: Czeki edukacyjne dla firm w NRW.