RFID

Identyfikacja radiowa (RFID) jest skrótem od “Radio Frequency Identification”. Służy do unikalnej bezdotykowej identyfikacji i lokalizacji towarów, a nawet żywych istot, takich jak chipy dla zwierząt domowych.

Dzięki jednemu nadajnikowi i jednemu odbiornikowi, RFID umożliwia automatyczne, elektroniczne pozyskiwanie danych za pomocą fal elektromagnetycznych. Jednostką nadawczą jest transponder, który zawiera odpowiedni kod identyfikacyjny. Za pomocą czytnika RFID można odczytać ten kod. Dane RFID są zintegrowane z systemami zarządzania magazynem/zarządzania towarami.

Systemy RFID

Dane te są przechowywane na elektronicznym nośniku danych. Zarówno wymiana danych, jak i dostarczanie energii przez nośnik danych odbywa się za pomocą pól magnetycznych lub elektromagnetycznych. Jednostka nadawcza, transponder, jest przymocowana do identyfikowanego obiektu i składa się z tych trzech podstawowych elementów:

  • Antena
  • Mikrochip
  • storage

Pamięć transpondera RFID może być zapisana co najmniej raz z danymi przeznaczonymi do identyfikacji. Jeżeli w transponderze wykorzystywane są pamięci wielokrotnego zapisu, to można tam wczytać nowe dane.

Funkcjonalność RFID

Transfer danych pomiędzy transporterem RFID a czytnikiem jest standaryzowany i wielokrotny. Czytnik generuje pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, na które w konsekwencji narażony jest transponder. Antena jednostki nadawczej RFID odbiera tę energię o wysokiej częstotliwości i służy jako źródło zasilania dla chipa i aktywuje go. Następnie chip przetwarza żądanie z czytnika, a następnie wysyła żądane informacje, które są przechowywane w pamięci, z powrotem do czytnika.

Systemy RFID różnią się zasięgiem, funkcjonalnością i wyglądem w zależności od konfiguracji. Oprócz znakowania towarów, system RFID jest więc często stosowany na półkach sklepowych, do ochrony dostępu przy blokadzie osobistej lub przy wejściu do bramy.

RFID w logistyce

Procesy logistyczne mogą zostać uproszczone i zoptymalizowane dzięki technologii RFID i wynikającej z niej wymianie informacji. W przepływie materiałów dane mogą być przekazywane bezpośrednio do podłączonych systemów logistycznych. W dobie cyfryzacji, kontrola, śledzenie i wyszukiwanie towarów staje się coraz bardziej centralną kwestią i właśnie w tym zakresie RFID wykorzystuje swoje zalety, zwłaszcza w porównaniu z kodem kreskowym. Wynika to z faktu, że wymiana danych pomiędzy RFID a systemami wyższego szczebla jest bezpośrednia i dynamiczna.

Cofnij