HR Planning

Dynamisch personeelsmanagement

Uw medewerkers vormen een groot deel van het kapitaal van uw onderneming. Een succesvolle ritplanning staat of valt met volledig inzicht in de capaciteit en beschikbaarheid van uw chauffeurs. Met WinSped® PersoneelsManagement beheert u alle benodigde randvoorwaarden die bij het plannen van een transport bepalen welk transport door wie en met welke wagen wordt uitgevoerd.

Werktijden onder controle

In WinSped® legt u naast deze stamgegevens ook alle afspraken vast die van invloed kunnen zijn op de inzetbaarheid van uw medewerkers: zoals opleidingsdagen, vakanties, verlofsaldi en ziekteverzuim. Een boordcomputerintegratie met koppeling naar de digitale tachograaf zorgt voor de actuele en nauwkeurige rij- en rusttijdenregistratie in WinSped®. Koppelt u een medewerker aan een opdracht, dan worden allerlei beschikbaarheids- en geschiktheidscontroles automatisch uitgevoerd. Tijdens de opdrachtuitvoering berekent WinSped® continu de doorlooptijd van de te laden en te lossen opdrachten. Ontstaat een conflict met de beschikbare rijtijden, dan krijgt de planner een melding zodat hij kan zoeken naar een alternatief.

Omdat resources altijd gepland worden in combinatie met een tijdvak, is het dashboard voor chauffeursplanning grafisch vormgegeven als Gantt-chart voor een bepaald tijdsbestek. Zo ziet u direct waar knelpunten in de rituitvoering gaan ontstaan en heeft u gedetailleerd inzicht in de gewerkte uren.