Zarządzanie personelem

Dynamiczne zarządzanie czasem pracy personelu

Poza flotą niezaprzeczalnie ważnym kryterium podczas planowania trasy i dyspozycją są dokładne informacje na temat zasobów ludzkich a w szczególności kierowców oraz ich dostępności. W programie Zarządzanie personelem zapisywane są wszystkie ważne dane dot. personelu. Danymi tymi można następnie zarządzać w połączeniu z terminami i wydarzeniami przypisanymi do poszczególnych kierowców. Czasy pracy, urlopy, wizyty u lekarza oraz wszystkie inne terminy mające wpływ na dostępność kierowcy są zapisywane i widoczne bezpośrednio przy planowaniu, umożliwiając tym samym odpowiedni wybór z dostępnych kierowców.

Kontrola czasów pracy i pauz

W połączeniu z systemem telematycznym, który umożliwia przesyłanie informacji z tachografów cyfrowych, wszystkie czasy jazdy oraz pauzy kierowców widoczne są w dyspozycji jako pozostałe czasy jazdy kierowców i porównywane na bieżąco z zaplanowanymi czasami dostaw. Jeśli pozostały czas jazdy kierowcy jest krótszy niż planowana trasa, to WinSped® pokaże ostrzeżenie, że ze względu na czas pracy kierowców niedotrzymany zostanie czas dostawy. Nawet dla  tras zaplanowanych w przyszłości WinSped® wylicza szacunkowy czas jazdy kierowcy i umożliwia tym samym pełną kontrolę czasów pracy kierowców.

Program do zarządzania personelem WinSped® zapisuje wszystkie zdarzenia utworzone dla poszczególnych pracowników oraz wszystkie przychodzące informacje telematyczne. Dzięki temu program umożliwia kompletną kontrolę czasów kierowców. Czasy te przedstawione są w przystępny sposób i na bieżąco aktualizowane. Przy pomocy jednego kliknięcia można zobaczyć pełny wykaz czasów pracy danego kierowcy.

Właściwości:

 • Automatyczna aktualizacja pozostałych czasów pracy kierowcy przy pomocy systemu telematycznego
 • Prosta i wygodna obsługa przy pomocy funkcji Drag &Drop
 • Statystyki pracy kierowców
 • Wstępne planowanie kierowców
 • Prognozowanie z uwzględnieniem konfliktów terminów
 • Możliwość połączenia z różnymi systemami telematycznymi
 • Automatyczne wyliczanie pozostałego czasu jazdy
 • Prognozowanie czasów pracy oraz pauz
 • Planowanie urlopów
 • Historia pracy kierowców oraz
  • planowanie przy pomocy belek do wyboru z …
  • … danymi planowymi lub dodatkowo
  • … historią pracy lub dodatkowo …
  • Rodzaje czynności
 • Zarządzenie miejscami pojazdów