Personeelswisselingen in de raad van commissarissen en directie van LIS AG

Personeelswisselingen in de raad van commissarissen en directie van LIS AG

Personeelswisselingen bij Logistics Information Systems AG (LIS): Hilmar Wagner heeft de Raad van Bestuur op 1 mei 2020 verlaten en is toegetreden tot de raad van commissarissen. Hij droeg de volledige bedrijfsvoering over aan zijn zoon Magnus Wagner en aan Rolf Hansmann. LIS heeft nu de laatste stap in de generatiewisseling voltooid. Markus Berkemeier, hoofd klantenservice en projectmanagement, kreeg hierbij volmacht.

“Als familiebedrijf vinden wij het belangrijk dat onze zakelijke beslissingen een rode draad volgen”, benadrukt Hilmar Wagner, oprichter van Logistics Information Systems AG. Daarom heeft het bedrijf zich in het najaar van 2017 ten doel gesteld de leiding van het bedrijf in handen te geven van de volgende generatie. “Mijn terugtrekking uit de Raad van Bestuur heeft nu de laatste fase van dit proces ingeluid”, aldus het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Sinds mei 2020 leiden zijn zoon Magnus Wagner en zijn collega in de raad van bestuur Rolf Hansmann gezamenlijk de operationele activiteiten van het bedrijf.

Hilmar Wagner bleef de organisatie trouw en stapte over naar de raad van commissarissen. Ulrike Wagner verliet de Raad van Commissarissen na vele jaren dienst en ging met pensioen. “Ik wil mijn vrouw bedanken voor haar actieve steun – zowel privé als zakelijk”, zegt Wagner senior. De voorzitters van de Raad van Toezicht, Prof. Dr. Ute von Lojewski en Maria Lückemeier, blijven lid van de Raad van Toezicht.

De personeelswisselingen werden afgerond door Markus Berkemeier: het hoofd van de klantenservice en het projectmanagement kreeg een volmacht en zal in de toekomst LIS vertegenwoordigen in juridische transacties. “Met deze stap eren we de competentie en leiderschapskwaliteiten van Markus Berkemeier”, legt bestuurslid Magnus Wagner uit.

Terug