Kontrola frachtów

Audit Center - kontrola kosztów podwykonawców

Program do kontroli cen frachtu oraz do wyliczania cen na podstawie tabel cenowych ustalonych z kontrahentami umożliwia pełną kontrolę faktur otrzymywanych od podwykonawców. Najczęściej stosowaną metodą jest szacowanie oczekiwanych kosztów transportu i porównanie ich następnie z otrzymaną fakturą od podwykonawcy. Wszystkie nierozliczone zlecenia wraz z oczekiwanymi kosztami frachtu znajdują się centrum rozliczeniowym, gdzie mogą być odpowiednio edytowane i opracowywane. Po odpowiedniej kontroli faktura jest księgowana a ewentualne różnice zapisywane w systemie. Podobnie można rozliczyć faktury otrzymane od zleceniodawców.

Indywidualne rozwiązanie

Faktury przychodzące od kontrahentów generowane są w WinSped® z reguły automatycznie. Naturalnie istnieje również możliwość ręcznego ich tworzenia. Wszystkie dane zestawiane są następnie z oczekiwanymi wartościami i porównywane z ustalonymi wartościami tolerancyjnymi. WinSped® sprawdza następnie w tle każdą fakturę i oznacza te, które nie mieszczą się w ustalonej tolerancji.

WinSped® oferuje również inteligentne rozwiązania umożliwiające zautomatyzowane naliczanie różnych dodatkowych kosztów do tego samego zlecenia lub zlecenia, które już zostało rozliczone.
Wszystkie rozliczenia, które spełniają odpowiednie kryteria i mieszczą się w oczekiwaniach tolerancjach nie potrzebują dodatkowej kontroli. Błędne rozliczenia wymagają ewentualnej interwencji a wszelkie zgłoszenia dotyczące korekty lub zmiany można zgłosić podwykonawcy bezpośrednio drogą mailową lub faksem. Status poszczególnych rozliczeń można kontrolować w module CRM do momentu, aż zostaną one skorygowane.

Kompleksowe zarządzanie kosztami frachtu

Dzięki WinSped® Audit Center możesz zaoferować Twoim kontrahentom usługę kontroli frachtów oraz płatności. Polega ona na zarządzaniu fakturami wystawionymi i przychodzącymi według ich statusu oraz dostarczaniu kontrahentom zestawień pozytywnie rozpatrzonych faktur do zapłaty. Dodatkowo istnieje możliwość odraczania płatności oraz informować kontrahentów o zaległych płatnościach.

Właściwości

  • Manualne wprowadzanie lub automatyczny import faktur
  • Dowolna konfiguracja pól
  • Dowolna konfiguracja podwykonawców, terminów płatności, kosztów, palet, relacji, itp.
  • Dowolna konfiguracja wartości tolerancyjnych (również dla VAT)
  • Łatwy proces wezwania do korekty faktury drogą mailową lub faksem
  • Automatyczne porównanie otrzymanych faktur z wyliczeniami WinSped®
  • Śledzenie wezwań do wystawienia faktur w programie do zarządzania kontaktami (WinSped®-CRM)
  • Kompleksowe zarządzanie miejscami powstawania kosztów oraz tabelami kont
  • Zarządzanie płatnościami oraz wezwaniami do zapłaty podwykonawców